Investor Relations

Information on the shareholding structure

The share capital of the company amounts to PLN 120,000 and is divided into 1,200,000 series A shares with a nominal value of PLN 0.10.

Shareholder Total number of shares held Share in the total number of votes
Maciej Paraszczak 987 000 82,25%
Agnieszka Tomczyk-Pieniądz 77 000 6,42%
Krzysztof Gargas 53 000 4,42%
Other 83 000 6,91%

Financial statements

Financial statement 2021

Financial statement 2020

Financial statement 2019

Reports on the activities of the company's management board

Report 2021

Report 2020

Report 2019

Announcements on convening the General Meeting of Shareholders

-

Auditor's opinions

Auditor's opinion 2021

Announcements in Monitor Sądowy i Gospodarczy

-

Resolutions adopted by the Shareholders' Meeting

Resolution of September 12, 2022

Company's data

Meritoros SA

Krowoderska 63B/6

31-158 Kraków

+48 12 423 32 99

biuro@meritoros.pl

Siedziba główna: Kraków

NIP PL 6792963176

REGON 120618773

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000935021