Relacje inwestorskie

Opis firmy

Meritoros SA jest spółką outsourcingową specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej. Na rynku działa od 2004 roku, w 2007 przekształciła się w spółkę kapitałową, a w 2021 w akcyjną. Swoją ofertę spółka kieruje głównie do przedsiębiorstw z sektora MSP oraz większych podmiotów. Obecnie firma zajmuje się obsługą blisko 900 podmiotów i zatrudnia ponad 100 specjalistów ds. księgowości, kadr oraz RPA. Firmę wyróżnia nacisk na jakość, unikalna kultura organizacji oraz zastosowanie najnowszych technologii, w tym Robotic Process Automation i obsługa wielu programów księgowych.

Meritoros SA działa aktualnie w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Łodzi. W skład grupy kapitałowej wchodzi też Taxaide Sp. z o.o. z Wrocławia.

Spółka posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji według norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w zakresie usług księgowych oraz kadr i płac. Kilkukrotnie otrzymała przynależność do klubu Gazel Biznesu oraz w 2023 roku została laureatem rankingu Diamenty Forbes.

Strategia firmy skupia się na rozwoju organicznym oraz poprzez akwizycje podmiotów z branży. Celem jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie outsourcingu księgowości oraz kadr i płac dla sektora MSP na rynku polskim. Równocześnie spółka inwestuje w nowe technologie które pozwolą w przyszłości zaistnieć również na rynku usług komplementarnych, ze szczególnym naciskiem na Robotic Process Automation.

Wybrane dane finansowe

Dane finansowe (tys. PLN) 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022
Przychody 695,3
1523 2297,44 2697,1
3377,8
3966
4567,9
5263,7
6091,2
6577,2
7738,4
10573,8
Kapitał własny 83,9 92,8 116,7 117,8 197,6 391,8 460,6 637,1 672,7 590,1 757,5 1040,2
Kapitał pracujący 123,1 168,95 231,572 252,655 353,9 438,4 522,6 746,7 855,9 918,96 1144,42 1 568,9
Gotówka 17,5 107,2 194 244,7 156,3 46,6 62 109,6 183,2 667,2 886,3 761,05
Dług 56,7 55,6 184 237,2 65,1 22,4 0 0 0 0 0 0
Aktywa

203 520,3 722,1 880,1 993,8 1034,1 1155,5 1291,7 1298,1 1585,8 2359,7 2687,8
Zysk operacyjny 8,4 24 27,4 34 112,6 231,6 119,9 222,2 50,6 148,5 266,3 468,6
Zysk netto 5,7 8,9 23,9 1,01 79,8 194,1 68,9 176,5 35,6 90,1 271,6 522,7
ROA 2,81% 1,71% 3,31% 0,11% 8,03% 18,77% 5,96% 13,66% 2,74% 5,68% 11,51% 19,45%
ROE
6,79% 9,59% 20,48% 0,86% 40,38% 49,38% 14,96% 27,70% 5,29% 15,27% 35,85% 50,25%
ROIC (EBIT) 6,82% 14,21% 11,83% 13,46% 31,82% 52,83% 22,94% 29,76% 5,91% 16,16% 23,27% 29,87%
ROIC (NOPAT) 5,53% 11,51% 9,58% 10,90% 25,77% 42,79% 18,58% 24,10% 4,79% 13,09% 18,85% 24,19%

Zarząd

Maciej Paraszczak

Maciej Paraszczak

prezes zarządu

Założyciel i główny udziałowiec Meritoros SA, certyfikowany księgowy (Certyfikat Min. Finansów nr 1840/2003). Absolwent kierunku Zarządzanie ze specjalnością Finanse i Rachunkowość. Studiował dodatkowo takie kierunki, jak Psychologia (UJ), Doradztwo Podatkowe (UEK) oraz Rachunkowość (UEK). Obecnie w firmie zajmuje się wyznaczeniem kierunków i celów firmy. Odpowiada między innymi za strategie i marketing.

Agnieszka Tomczyk-Pieniądz

Agnieszka Tomczyk-Pieniądz

członek zarządu

Udziałowiec Meritoros SA, certyfikowana księgowa (Certyfikat Min. Finansów nr 54055/2011). Absolwentka kierunku Zarządzania na AGH, swoje wykształcenie uzupełniła podyplomowo kończąc kolejno Rachunkowość (KA), Rachunkowość dla zaawansowanych (AE), Doradztwo podatkowe (AE) oraz Lean & Automation - Continuous Improvement (WSE). W Meritoros SA pracuje od roku 2010 roku. Obecnie zajmuje się w firmie takimi aspektami jak polityka kadrowa, lean management, ekspansja oraz M&A.

Krzysztof Gargas

członek zarządu

Udziałowiec Meritoros SA, certyfikowany księgowy (Certyfikat Min. Finansów nr 62092/2013). Absolwent kierunku Finansów i Rachunkowości na UEK ze specjalnością finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Swoje wykształcenie uzupełnił studiami podyplomowymi Lean & Automation - Continuous Improvement na WSE. W Meritoros SA pracuje od 2011 roku. Obecnie w firmie zajmuje się audytem wewnętrznym, robotyzacją i automatyzacją procesów oraz rozwojem nowych usług.

Rada nadzorcza

Lidia Olszowska

przewodniczący rady nadzorczej

doradca podatkowy (certyfikat nr 00443)
były członek zarządu Małopolskiej Izby Doradców Podatkowych

Maria Gargas

członek rady nadzorczej

przedsiębiorca
prezes zarządu Emka Sp. z o.o.

Jacek Pieniądz

członek rady nadzorczej

przedsiębiorca
członek zarządu Chata Sp. z o.o.

Dominik Jaskulski

członek rady nadzorczej

przedsiębiorca
wiceprezes zarządu Office Samurai Sp. z o.o.

Michał Czaicki

członek rady nadzorczej

przedsiębiorca
prezes zarządu Printbox Sp. z o.o.

Informacje o strukturze akcjonariatu

Kapitał zakładowy spółki wynosi 120 000 PLN i dzieli się na 1 200 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Akcjonariusz Łączna liczba posiadanych akcji Udział w łącznej liczbie głosów
Maciej Paraszczak 987 000 82,25%
Agnieszka Tomczyk-Pieniądz 77 000 6,42%
Krzysztof Gargas 53 000 4,42%
Pozostali 83 000 6,91%

Sprawozdania finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2022 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2021 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2020 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2019 rok

Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Brak

Opinie biegłego rewidenta

Sprawozdanie z badania 2022

Sprawozdanie z badania 2021

Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak

Uchwały podejmowane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy

Uchwały z dnia 13.07.2023

Uchwały z dnia 12.09.2022

Dane firmy

Meritoros SA

Krowoderska 63B/4

31-158 Kraków

+48 12 423 32 99

biuro@meritoros.pl

Siedziba główna: Kraków

NIP PL 6792963176

REGON 120618773

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000935021