Відносини з інвесторами

Інформація про структуру акціонерного капіталу

Статутний капітал компанії становить 120 000 злотих і розділений на 1 200 000 акцій серії А номінальною вартістю 0,10 злотих.

Акціонер Кількість акцій у власності Частка в загальній кількості голосів
Maciej Paraszczak 1 070 000 89,17%
Agnieszka Tomczyk-Pieniądz 72 000 6,00%
Krzysztof Gargas 48 000 4,00%
Beata Paraszczak 48 000 0,83%

Фінансова звітність компанії

Фінансова звітність компанії за 2021 рік

Фінансова звітність компанії за 2020 рік

Фінансова звітність компанії за 2010 рік

Звіти про діяльність правління товариства

Звіти про діяльність правління товариства за 2021 рік

Звіти про діяльність правління товариства за 2020 рік

Звіти про діяльність правління товариства за 2019 рік

Оголошення про скликання Загальних зборів акціонерів

відсутність

Висновки аудиторів

Звіти про дослідження 2021

Оголошення в Monitor Sądowy i Gospodarczy

відсутність

Дані компанії

Meritoros SA

Krowoderska 63B/6

31-158 Kraków

+48 12 423 32 99

biuro@meritoros.pl

Siedziba główna: Kraków

NIP PL 6792963176

REGON 120618773

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000935021