BPO

12.02.2024

Jak zoptymalizować koszty w firmie?

Redukcja kosztów o 20-30% dzięki outsourcingowi procesów back-office

Wg danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego 75% polskich firm podniosło ceny w 2022 r. Jednakże rosnącym przychodom towarzyszył jeszcze większy wzrost kosztów co spowodowało spadek rentowności w większości branż. Efektem rosnącej inflacji było wyhamowanie popytu i prawie zerowy wzrost gospodarczy w 2023 r (rozczarowujące 0,2 wzrostu PKB – jeden z najgorszych wyników w Europie). W sytuacji, gdy dalsza podwyżka cen napotyka na poważne bariery popytowe niezwykle ważne jest szukanie oszczędności kosztowych w warunkach rosnącej presji na marże.

Jednym ze sposobów po które sięga – idąc śladem globalnych liderów – coraz większa ilość średnich i dużych firm polskich jest obniżka kosztów poprzez outsourcing procesów biznesowych (BPO).

Główną i bardzo namacalną korzyścią z przekazania procesów do BPO jest optymalizacja kosztów firmy. BPO realizuje procesy dla wielu klientów na dużą skalę dlatego może optymalnie je zorganizować w sposób konkurencyjny kosztowo. Zwykle przekazując procesy do BPO firmy oszczędzają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kosztów związanych z procesem.

Wg szacunków międzynarodowych firm finansowo-księgowych oszczędności z tytułu outsourcingu procesów finansowo-księgowych wynoszą średnio 20-30%. Z kolei, wg międzynarodowej firmy badawczej Gartner outsourcing procesów kadrowo-płacowych może przynieść oszczędności rzędu 10-40%.

Dzieje się tak dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz zaangażowaniu wysokiej klasy specjalistów w prowadzenie operacji o dużej skali przez wyspecjalizowane centra BPO. Przykładowo, skorzystanie z zaawansowanej robotyzacji może zmniejszyć czas na przetwarzanie jednej faktury kosztowej nawet o 80%., eliminując błędy do ułamka procenta. Zwiększenie skali przetwarzanych dokumentów np. z 1000 do 10 000 dokumentów miesięcznie powoduje kilkukrotny spadek jednostkowego kosztu przetwarzania dokumentu. Jest to trudne do osiągnięcia z perspektywy pojedynczej firmy, natomiast już nawet średniej wielkości centra BPO, pracując dla wielu klientów, obsługują od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy dokumentów miesięcznie, co pozwala im na osiągniecie przewagi w zakresie niskich kosztów i w rezultacie uzyskanie wspomnianych wyżej oszczędności kosztowych dla klientów.

W przypadku dużych firm produkcyjnych lub usługowych, które posiadają duży personel w back office oszczędności idą w miliony lub nieraz dziesiątki milionów zł.

Każda firma posiada swoją specyfikę, tak więc dla każdej firmy rachunek ten będzie wyglądał indywidualnie w zależności od przyjętej strategii i modelu współpracy.

Ważne jest każdorazowo przygotowanie szczegółowej analizy (audytu) procesów wskazującej możliwe oszczędności związane z przekazaniem części procesów do outsourcingu.

Korzyści związane z outsourcingiem nie kończą się na oszczędnościach kosztowych. Dzięki outsourcingowi firmy zyskują lepszą jakość procesów, szybszy czas obsługi, eliminację błędów oraz uwolnienie czasu specjalistów i menedżerów, którzy mogą przekierować swoje zaangażowanie z rutynowych czynności na bardziej koncepcyjne i perspektywiczne dla rozwoju firmy zadania.

Jest to więc wybór strategiczny – wynikający bezpośrednio z przyjętej Strategii Rozwoju – koncentruj się na kluczowych kompetencjach (core competence), które pozwolą Ci osiągnąć sukces rynkowy, outsourcuj procesy wsparcia (non-core). 65% światowych liderów (największych firm z listy Fortune 500) podąża tą ścieżką, outsourcując większość swoich procesów wsparcia.

Skontaktuj się z naszym specjalistą

    Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4, . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Wiadomość wysłana pomyślnie

    Zadzwoń do nas!
    +48 12 423 32 99
    ← Wróć do wszystkich artykułów