BPO

22.01.2024

BPO – jedna z najbardziej konkurencyjnych branż polskiej gospodarki

BPO, czyli Business Process Outsourcing jest jedną z najmłodszych – a zarazem najdynamiczniej rozwijających się branż polskiej gospodarki. Niedługo będzie świętować swoje 25-lecie na rynku polskim. W Polsce powszechnie używa się określenia Outsourcing Procesów Biznesowych. Firmy świadczące tego typu usługi przejmują od swoich klientów część ich procesów biznesowych i są odpowiedzialne za dostarczenie klientowi rezultatów i parametrów wykonywanego procesu.

Na przestrzeni ostatnich lat branża BPO oraz pokrewne branże SSC (centra usług wspólnych dużych koncernów zagranicznych) i ITO (outsourcing procesów IT) rosły w Polsce w tempie dwucyfrowym i obecnie zatrudniają ponad 450 000 pracowników. Są motorem napędowym jeśli chodzi o zatrudnienie i nowo powstające powierzchnie biurowe we wszystkich głównych miastach w Polsce (przodują trzy największe ośrodki: Kraków, Warszawa i Wrocław – dwa pierwsze z nich zatrudniające po blisko 100 000 specjalistów).

Nowoczesne usługi biznesowe są świadczone głównie na rzecz globalnych koncernów – wartość polskiego eksportu przekroczyła 30 mld USD w 2022 r. co stawia je w czołówce polskich branż nastawionych na eksport. Przykładowo, tradycyjnie uznawane za „lokomotywy” polskiego eksportu branże produkcyjne, takie jak np. branża meblarska, stolarka okien i drzwi, segmenty branży spożywczej notują eksport na kilkukrotnie niższym poziomie. Nowoczesne usługi biznesowe są też branżą wysoce konkurencyjną, z reguły Polska plasuje się w pierwszej „piątce” najbardziej atrakcyjnych krajów do lokalizacji nowoczesnych usług biznesowych, szczególnie w obszarze usług technologicznych (np. digital contact center, digital & ITO delivery).

Skąd taki rozwój? Wynika on z prostoty działania i dużych korzyści korzystania z outsourcingu. Dzięki outsourcingowi firmy osiągają znaczące oszczędności kosztów i przewagę strategiczną. Firma przekazująca część swoich procesów do BPO ma zapewniony poziom funkcjonowania tych procesów na wysokim poziomie i może skoncentrować się na kluczowych z jej punktu widzenia procesach, które uważa za strategiczne, głównie związanych z produktami, rozwojem na rynku i obsługą klienta. Procesy przekazywane do outsourcingu są uważane za mniej kluczowe dla realizacji strategii Firmy i jej ekspansji rynkowej. Najczęściej outsourcing dotyczy procesów finansowo-księgowych, administracji płacowo-kadrowej, IT, obiegu dokumentów i innych procesów wsparcia (tzw. Back Office).

Tym samym, decyzja o outsourcingu bywa często wyborem strategicznym firmy i wynika bezpośrednio z przyjętej strategii określającej jakie funkcje i procesy są kluczowe dla wygrania na rynku, rozwoju biznesu i sposobu konkurowania.

W zasadzie, większość światowych liderów stosuje jakąś formę outsourcingu procesów biznesowych jako element swojej strategii. 65% największych firm amerykańskich (z listy Fortune 500) korzysta z outsourcingu swoich procesów back-officowych. Dla wielu z nich jest to element przewagi konkurencyjnej. Dane z rynku międzynarodowego wskazują, że firmy korzystające z BPO mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego niż firmy które go nie stosują. Coraz częściej duże firmy polskie idą śladem liderów globalnych, stąd popyt na te usługi szybko rośnie – także ze strony firm polskich.

Sumarycznie, nie tylko w Polsce sektor ten rozwija się dynamicznie – prognozy organizacji branżowej ABSL wskazują, że w najbliższych latach globalna skala sektora BPO będzie rosła w tempie 9.4% rocznie (z 261.9 mld USD w 2023 r do 525,2 mld USD w 2030 r.).

Skontaktuj się z naszym specjalistą

    Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4, . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Wiadomość wysłana pomyślnie

    Zadzwoń do nas!
    +48 12 423 32 99
    ← Wróć do wszystkich artykułów