13.06.2023

Podział urlopu wypoczynkowego na części

Sezon wakacyjny za pasem, więc przypominamy o niektórych regulacjach dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego.

Wykorzystanie urlopu

Urlop udzielany jest na dni, które są dla pracownika dniami pracy. Urlop powinien być zaplanowany z wyprzedzeniem i realizowany zgodnie z planem urlopów. Co do zasady, powinien być udzielony pracownikowi w roku w którym nabył do niego prawo. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, urlop przenoszony jest na przyszły rok, jako urlop zaległy – więcej informacji TUTAJ.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jak nazwa wskazuje powinien być wykorzystany na odpoczynek pracownika. Zgodnie z art. 162 kodeksu pracy, pracownik może złożyć wniosek o podzielenie urlopu na części. Natomiast, należy przy tym pamiętać, aby przynajmniej jedna z tych części nie trwała krócej niż 14 dni kalendarzowych. Okres krótszy niż wskazany powyżej, nie jest wystarczający na odpowiednią regenerację sił i odpoczynek osoby zatrudnionej. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracownik powinien zaplanować oraz wykorzystać urlop w przynajmniej jednej dłuższej części. Co do zasady obie strony stosunku pracy powinny dążyć do wykorzystania urlopu zgodnie z zapisem w kodeksie pracy. Według badań dłuższy odpoczynek wpływa korzystnie na zdrowie oraz kondycję. Ponad to niesie ze sobą również dodatkowe profity. Firmy bowiem często decydują się na wypłacanie świadczenia urlopowego. Ustawa o ZFŚS reguluje, że urlop trwający nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych uprawnia zatrudnionego do otrzymania świadczenia urlopowego.

Trzeba wziąć pod uwagę, że zbytnie rozdzielenie urlopu na małe części, trwające kilka dni, stoi w sprzeczności z art. 162 KP oraz nie spełniła głównego założenia urlopu, jakim jest wypoczynek. Jest to istotne również dla pracodawcy, gdyż wypoczęty pracownik to pracownik bardziej wydajny.

Dni ustawowo wolne od pracy w czasie urlopu

Okres dwutygodniowy dotyczy dni kalendarzowych co oznacza, że zazwyczaj na taki wypoczynek przeznaczane jest 10 dni urlopu. Jeśli w trakcie tej nieobecności występują dni ustawowo wolne od pracy to osoba zatrudniona przeznaczy mniejszą ilość dni urlopowych na wypoczynek trwający dokładnie tyle samo. Ponad to warto pamiętać, o roli jaką spełniać ma urlop wypoczynkowy i wykorzystać go zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym roku zostały wprowadzone nowe zmiany dotyczące work-life balance, które dają możliwość wykorzystania dodatkowych dni na nieprzewidziane sytuacje. Dzięki temu pracownicy mogą zachować swój urlop wypoczynkowy na regenerację sił i odpoczynek.

Autor: Anna Sularz, Kierownik Administracyjny

Źródła:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

https://www.pip.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów