13.06.2023

Podział urlopu wypoczynkowego na części

Sezon wakacyjny za pasem, więc przypominamy o niektórych regulacjach dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego.

Wykorzystanie urlopu

Urlop udzielany jest na dni, które są dla pracownika dniami pracy. Urlop powinien być zaplanowany z wyprzedzeniem i realizowany zgodnie z planem urlopów. Co do zasady, powinien być udzielony pracownikowi w roku w którym nabył do niego prawo. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, urlop przenoszony jest na przyszły rok, jako urlop zaległy – więcej informacji TUTAJ.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jak nazwa wskazuje powinien być wykorzystany na odpoczynek pracownika. Zgodnie z art. 162 kodeksu pracy, pracownik może złożyć wniosek o podzielenie urlopu na części. Natomiast, należy przy tym pamiętać, aby przynajmniej jedna z tych części nie trwała krócej niż 14 dni kalendarzowych. Okres krótszy niż wskazany powyżej, nie jest wystarczający na odpowiednią regenerację sił i odpoczynek osoby zatrudnionej. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracownik powinien zaplanować oraz wykorzystać urlop w przynajmniej jednej dłuższej części. Co do zasady obie strony stosunku pracy powinny dążyć do wykorzystania urlopu zgodnie z zapisem w kodeksie pracy. Według badań dłuższy odpoczynek wpływa korzystnie na zdrowie oraz kondycję. Ponad to niesie ze sobą również dodatkowe profity. Firmy bowiem często decydują się na wypłacanie świadczenia urlopowego. Ustawa o ZFŚS reguluje, że urlop trwający nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych uprawnia zatrudnionego do otrzymania świadczenia urlopowego.

Trzeba wziąć pod uwagę, że zbytnie rozdzielenie urlopu na małe części, trwające kilka dni, stoi w sprzeczności z art. 162 KP oraz nie spełniła głównego założenia urlopu, jakim jest wypoczynek. Jest to istotne również dla pracodawcy, gdyż wypoczęty pracownik to pracownik bardziej wydajny.

Dni ustawowo wolne od pracy w czasie urlopu

Okres dwutygodniowy dotyczy dni kalendarzowych co oznacza, że zazwyczaj na taki wypoczynek przeznaczane jest 10 dni urlopu. Jeśli w trakcie tej nieobecności występują dni ustawowo wolne od pracy to osoba zatrudniona przeznaczy mniejszą ilość dni urlopowych na wypoczynek trwający dokładnie tyle samo. Ponad to warto pamiętać, o roli jaką spełniać ma urlop wypoczynkowy i wykorzystać go zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym roku zostały wprowadzone nowe zmiany dotyczące work-life balance, które dają możliwość wykorzystania dodatkowych dni na nieprzewidziane sytuacje. Dzięki temu pracownicy mogą zachować swój urlop wypoczynkowy na regenerację sił i odpoczynek.

Autor: Anna Sularz, Kierownik Administracyjny

Źródła:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

https://www.pip.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów