9.08.2022

Zaległy urlop wypoczynkowy

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Prawo to wynika z kodeksu pracy i zgodnie z artykułem 152 kodeksu oznacza, prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec.

Bardzo często zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują przysługującego urlopu w trakcie roku. W takim wypadku zobowiązani są do jego wykorzystania w roku kolejnym do 30 września. Oznacza to, że pracownik powinien rozpocząć zaległy urlop najpóźniej 30 września.

Warto jednak zauważyć, że zaległy urlop, który nie został wykorzystany do 30 września nie przepada. Pracownik powinien go jednak wykorzystać w ciągu kolejnych 3 lat, licząc od końca września. Jest to czas do okresu przedawnienia się, po tym terminie roszczenia dotyczące urlopu zaległego ulegają przedawnieniu i pracownik nie może już ich wykorzystać.

Pracodawcy, którzy nie udzielili pracownikowi zaległego urlopu w terminie, mogą liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy „Kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł

Należy także przypomnieć, że pracownikowi, w zależności od stażu pracy przysługuje:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Staż pracy liczony na podstawie przepracowanych lat, przy czym do stażu wlicza się także określony czas, na podstawie ukończenia szkoły. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Często zdarza się, że pracodawcy mają problem z ustaleniem liczby dni wolnych, jakie przysługują pracownikowi. Prawidłowa obsługa kadr i płac czuwa nad realizacją urlopów pracowniczych i pozwala wyeliminować ryzyko zaległych urlopów, a co za tym idzie możliwości kary grzywny dla pracodawcy.

Jeśli jesteś zainteresowany obsługą kadr i płac w swojej firmie skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy!

Autor: Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19690120085/O/D19690085.pdf

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów