13.09.2022

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Podatek VAT to podatek, który przedsiębiorcy odbierają jako jeden z najbardziej skomplikowanych. Nie wszyscy jednak muszą pod niego podlegać. Firmy mogą zrezygnować z VAT na podstawie zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polega na spełnieniu warunku dotyczącego wielkości obrotu firmy. Na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy rodzaju wykonywanej działalności i można z niego skorzystać wyłącznie, gdy świadczy się usługi zwolnione z podatku VAT. Najczęściej wykonywane usługi i towary zostały określone w art. 43 ust. 1 ustawy z o podatku od towarów i usług. Wśród usług zwolnionych znajdują się między innymi:

  • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – zwolnienie dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne lub psychologów,
  • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – dotyczy nauczycieli,
  • usługi nauczania języków obcych,
  • usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Zwolnienia wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy z o podatku od towarów i usług są odgórne i podatnik nie może zarejestrować się do VAT wykonując je.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów