11.04.2022

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Podatek VAT to podatek, który przedsiębiorcy odbierają jako jeden z najbardziej skomplikowanych, jednak nie każdy przedsiębiorca musi pod niego podlegać. Podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polega na spełnieniu warunku dotyczącego wielkości obrotu firmy. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” Warto także nadmienić, że do limitu nie wliczają się przychody z:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać mogą także podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takim wypadku limit wartości sprzedaży w pierwszym roku rozpoczęcia działalności oblicza się proporcjonalnie co do liczby dni prowadzonej działalności w danym roku. Aby obliczyć limit kwotowy należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł * (liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku/365 dni)

Kwota otrzymana z powyższego równania oznacza limit, przy którym podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów