19.05.2021

Założenia programu “Nowy Polski Ład”

15 maja 2021 roku został zaprezentowany projekt „Nowy Polski Ład” dotyczący zmian między innymi w zakresie podatku PIT oraz ZUS. Przedstawione zmiany miałyby być przyjęte przez Parlament jeszcze w 2021 roku, przy czym w życie miałyby wejść od początku 2022 roku. Na obecną chwilę nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw dotyczące zmian przedstawionych poniżej.

Kwota wolna od podatku – zaprezentowana została zmiana dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych rocznie. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8 tysięcy złotych, przy czym w zależności od dochodu, kwota ta zmniejsza się, a nawet wynosi 0 zł. Zmiana będzie mieć także wpływ na emerytury - do kwoty 2500 zł miesięcznie emeryci nie zapłacą podatku,

Podwyższenie progu podatkowego – zaproponowano podwyższenie progu podatkowego do kwoty 120 tysięcy złotych. Obecnie próg podatkowy wynosi 85 528 zł,

Oskładkowanie umów zlecenie - zapowiedziano pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej perspektywie wprowadzenie ujednoliconej formy zatrudnienia,

Składka zdrowotna – zaproponowano ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. Składka ma być obliczana proporcjonalnie do osiągniętego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Planuje się także zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

Ulga w podatku PIT – program zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla „klasy średniej”, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, osiągających roczny dochód w przedziale od 70 do 130 tysięcy złotych,

Uregulowanie pracy zdalnej – nie zostały przedstawione szczegóły uregulowania, natomiast zapowiedziano, że praca nie tylko będzie wspierana, ale również dostosowane zostaną przepisy w taki sposób, by wspierać młodych, pracujących rodziców.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów