8.11.2021

Sprzedaż mieszana

Podatnicy dokonujący sprzedaży mieszanej, czyli tacy którzy dokonują zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku VAT, zobowiązani są do wyodrębnienia wydatków, które są związane z działalnością opodatkowaną oraz tych, które dotyczą działalności zwolnionej. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż część kosztów może być związana zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT (np. koszty usług księgowych). W takim przypadku, podatnik powinien zastosować współczynnik proporcji sprzedaży.

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej przysługuje podatnikowi wyłącznie na podstawie współczynnika proporcji sprzedaży. Proporcję oblicza się na podstawie obrotu netto z roku poprzedniego (tj. stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży całkowitej). Wynik proporcji zaokrągla się w górę. Wskaźnik ten obrazuje procentową wartość udziału obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie.

W przypadku, gdy podatnik:

-w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął obrotu z tytułu działalności opodatkowanej i zwolnionej,

-obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 30 000 zł,

-proporcja ustalona za poprzedni rok w bieżącym roku według podatnika byłaby niereprezentatywna,  

powinien złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży.

Wniosek u szacunkowe ustalenie proporcji należy złożyć:

-przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej

-na początku roku podatkowego (w przypadku, gdy obrót w poprzednim roku nie przekroczył 30 000 zł lub proporcja ustalona za poprzedni rok, w bieżącym roku według ciebie byłaby niereprezentatywna).

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów