7.03.2022

Pomoc humanitarna dla Ukrainy z 0% VAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych od 5 marca obniżony został podatek VAT w związku z sytuacją w Ukrainie. Rozporządzenie wprowadziło zerową stawkę podatku VAT na dla wszystkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie jest ograniczone czasowo - 0% stawkę VAT będzie można stosować do 30 czerwca 2022 r. wyłącznie do określonych transakcji. Termin ten może jednak zostać przedłużony.

Obniżoną, zerową stawką VAT objęte zostały świadczenia realizowane na rzecz:

  • Agencji rezerw Strategicznych,
  • Podmiotów leczniczych oraz
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Są to podmioty stanowiące istotne ogniwo w organizacji pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń.

0% VAT zastosować będą mogły podmioty wyłącznie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem, a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów. Z zawartej umowy musi jasno wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – „umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.”

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów