16.11.2021

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jedną z najpopularniejszych zawieranych umów jest umowa o pracę. Rozwiązanie takiej umowy wiąże się z okresem wypowiedzenia, którego długość zależy od długości zatrudnienia pracownika.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony, czas nieokreślony lub okres próbny. W przypadku zawarcia umowy na czas określony lub czas nieokreślony, okres wypowiedzenia, w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku zatrudnienia na okres próbny, okres wypowiedzenia także zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

-3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,

-1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,

-2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po jednym lub dwóch tygodniach kalendarzowych, oznacza to, że sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W przypadku miesięcznych okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem danego miesiąca.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów