18.10.2021

Kod wykonywanego zawodu

Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze zgłoszeniowe ZUS – ZUS ZUA i ZUS ZZA. W formularzach pojawiły się nowe pola, które zobowiązują do określenia zawodu zgłaszanej do ubezpieczeń osoby. Kod wykonywanego zawodu należy uzupełnić nie tylko dla pracowników, ale także dla osób na samozatrudnieniu.

Kod zawodów należy podawać:

-zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),

-na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany.

Kody zawodu podaje się w zależności od dokumentów zgłoszeniowych na:

-polu 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X – formularz ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”,

-polu 02 – „Kod wykonywanego zawodu” w bloku V, dodatkowo zmienił się sam opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu” - formularz ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych”.

Warto zwrócić szczególną uwagę na klasyfikacje zawodów. Poszczególne profesje różnią się niewielkimi szczegółami, co może wprowadzać w błąd. W takiej warto zachować ostrożność i skupienie wpisując dane do formularza. Błędnie wypełniony dokument będzie musiał zostać skorygowany. Płatnik powinien zgłosić to na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. W takim przypadku obowiązują ogóle zasady, które nakazują zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.

Kody zawodów można zaleźć na stronie GUS oraz na Portalu PSZ.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów