13.09.2021

Druk ZAW-NR

Od 1 września 2019 roku wszedł w życie wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT zwany białą listą podatników VAT, zastępujący poprzednie wykazy dotyczące podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. W wykazie wykazywana jest między innymi nazwa firmy lub imię i nazwisko,NIP, REGON, PESEL, numer w KRS oraz numery rachunków rozliczeniowych.

Obecnie przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania płatności na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT w przypadku, gdy kwota przelewu jest wyższa niż 15 000 zł. Jeśli natomiast podatnik dokonana płatność na inny rachunek kontrahenta niż ten, który jest wskazany w wykazie to musi liczyć się z sankcjami:

-nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego,

-będzie ponosił solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

Od tych sankcji podatnik może się jednak uwolnić, jeśli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, o powyższym fakcie na druku ZAW-NR. Druk ten należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu. W czasie pandemii termin na złożenie druku ZAW-NR został wydłużony do 2 tygodni.

ZAW-NR ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury wyjaśniającej dokonanie błędnej płatności. Płatnik może złożyć druk osobiście w odpowiednim urzędzie, ale również przesłać go poprzez platformę ePUAP. Sam druk ZAW-NR można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów