30.08.2022

Imprezy firmowe, a koszty uzyskania przychodu

Bez wątpienia organizowanie imprez firmowych skutkuje poprawą stosunków między pracownikami, ponieważ przyczynia się to do ich większej integracji. Większa integracja powoduje bardziej wydajną pracę, gdyż współpracownicy lepiej się dogadują i osiągają więcej korzyści z wykonywanej pracy co bezpośrednio wpływa na osiągane przychody.

Wydatki na imprezy dla pracowników mogą zostać uznane za koszt podatkowy, jednak ważne jest aby zastanowić się kto będzie brał w takiej imprezie udział. Jeśli będą w niej uczestniczyć osoby spoza firmy np. kontrahenci czy podwykonawcy, to w takiej sytuacji koszty imprezy stają się kosztami reprezentacji, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa. Imprezy dla pracowników, w której uczestniczą wyłącznie pracownicy oraz osoby im towarzyszące, można już rozpatrywać w kontekście kosztów podatkowych. Z wydawanych interpretacji podatkowych można wyczytać, jakie przykładowe wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Takimi wydatkami będą np.:

  • koszty poniesione w związku z wynajmem sali, w której odbyła się impreza (wynajem, wystrój),
  • usługi gastronomiczne oraz obsługa kelnerska,
  • wynagrodzenia dla osób zapewniających atrakcje (DJ, artyści),
  • koszty noclegów oraz transportu na miejsce imprezy.

Organizatorzy takich imprez powinni jednak pamiętać, że do kosztów podatkowych nie będą mogli zaliczyć wydatków poniesionych na zakup alkoholu, który podawany będzie w trakcie imprezy integracyjnej. Zdaniem organów podatkowych alkohol nie jest konieczny do zorganizowania takiego wydarzenia i nie przyczynia się do osiągnięcia przychodu bądź zachowania jego źródła.

Wszelkie wydatki poniesione podczas organizacji imprezy firmowej powinny zostać dokładnie udokumentowane fakturami, rachunkami czy umowami. Wydatki na taki cel mogą pochodzić ze środków obrotowych firmy.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów