BPO

29.05.2024

Zielony Ład i raportowanie ESG nakładają na firmy nowe obowiązki

Główne wyzwania, jakie niesie Zielony Ład to konieczność wdrożenia nowych technologii, wprowadzenie usprawnień w produkcji, znalezienie sposobów na większą oszczędność energii. Jednocześnie już teraz konieczne jest gromadzenie danych, które będą podstawą do raportowania ESG w 2025 r. Mniejsze firmy mogą mieć duży problem ze spełnieniem tych wymogów.

Wśród obowiązków, jakie Zielony Ład nakłada na firmy, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana systemu energetycznego ma zatem kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych i strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Zielony Ład wymusza m.in. na rolnikach ograniczenie stosowania środków ochrony roślin czy stosowania nawozów.

Dyrektywa CSRD to istotny element europejskiego Zielonego Ładu. Nakłada na firmy obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju. Od tego roku obowiązuje ona do przestawienia raportów te firmy, które zatrudniają co najmniej 500 osób i spełniają co najmniej jedno z dwóch kryteriów finansowych: obrót na poziomie 40 mln euro zł, aktywa - 20 mln euro. W przyszłym roku pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok 2026.

Ale duża część mniejszych firm będzie musiała zbierać dane do raportów ESG już teraz, mimo że nie podlega bezpośrednio pod dyrektywę. Informacje będą potrzebne, jeśli pracują w łańcuchu dostaw dla dużych przedsiębiorstw – mówi Dariusz Brzeziński, nasz dyrektor zarządzający Centrum BPO.

To może być dużym problemem dla mniejszych firm. – Dla nich wdrożenie koniecznych procedur może zająć sporo czasu. W efekcie skończy się to na działaniu pod presją czasu z zagrożeniem popełnienia błędu. Właśnie dlatego najwięksi gracze na rynku decydują się na outsourcing procesów biznesowych. Dzięki temu mogą skupić się na kluczowych działaniach dla firmy, a resztę spraw zlecają zewnętrznie – tłumaczy Dariusz Brzeziński. Dzięki takim działaniom firma nie traci na jakości świadczonych usług i może nadążyć za realizacją wymagań Zielonego Ładu i raportowania ESG.

Skontaktuj się z naszym specjalistą

    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4, . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Wiadomość wysłana pomyślnie

    Zadzwoń do nas!
    +48 12 423 32 99
    ← Wróć do wszystkich artykułów