19.09.2022

Zmiany w CIT od 2023 roku

W dniu 23 sierpnia bieżącego roku sejm przyjął kolejne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych ustaw. Zmiany te są odpowiedzią na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz brak jasności przepisów.

Wśród najważniejszych zmian są między innymi:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej,
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W zakresie innych podatków sejm przyjął zmiany:

 • utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie,
 • zmiany przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.

Sejm podjął także decyzję o utrzymaniu dotychczasowej tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku.

Autor: Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów