16.10.2023

Zmiana Urzędu Skarbowego na wyspecjalizowany

Podatnicy rozliczają się w Urzędach Skarbowych ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jednak część z nich zobowiązana jest do zmiany Urzędu na wyspecjalizowany. Zależy to od przychodów, jakie podatnik uzyskał w roku poprzednim.

Kogo dotyczy wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Należą do nich m.in. podatnicy uzyskujący wysokie przychody.

Podatnicy, którzy rozliczają się w "zwykłych" urzędach skarbowych, a którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, z początkiem 2024 r. przejdą do jednego z dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, ze względu na swoją siedzibę.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne mające przychód/obrót netto powyżej 50.000.000 euro rozliczają się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Jaki kurs należy zastosować przy przeliczeniu

Do obliczenia kwoty przychodu netto w polskich złotych przyjmuje się kurs udostępniony przez
NBP z ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez podmiot.

Ustalenie przychodu

Przychód, co do zasady, ustala się na podstawie sprawozdania finansowego. W przypadku uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest to sprawozdanie sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w odniesieniu do pozostałych podmiotów - sprawozdanie sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jeżeli przychodu netto nie można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego, przyjmuje się jego wysokość ustaloną na podstawie zeznania podatkowego CIT. W przypadku gdy przychodu nie można określić na podstawie sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego CIT, pod uwagę bierze się wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, ustaloną na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego.

Zawiadomienie o zmianie Urzędu

Zasadą jest, że takiego zawiadomienia dokonuje się w terminie do 15 października roku poprzedzającego taką zmianę.  W tym roku zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego należy złożyć do 16 października 2023 r.

Od kiedy obowiązuje zmiana Urzędu?

Firmy, spełniające powyższy warunek przejdą z początkiem kolejnego roku do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

www.podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów