18.09.2023

Wydzielenie części mieszkania na cele działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce często decydują się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu lub domu. Daje to możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu części wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu. Jeżeli w celu prowadzenia działalności wykorzystywana będzie tylko część mieszkania lub domu, należy obliczyć procentowy udział tej części do całości lokalu. Na cele działalności można przeznaczyć przykładowo jeden wyznaczony pokój, ale można również wydzielić część salonu czy kuchni jeśli również te części służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Podczas wydzielenia części lokalu koniecznym jest obliczenie wskaźnika, który odzwierciedli jaki % mieszkania bądź domu został przeznaczony na cele działalności gospodarczej. Aby to zrobić należy podzielić powierzchnię wykorzystywaną na cele firmowe przez całą powierzchnię nieruchomości.

Przykład 1.

Jan Kowalski ma mieszkanie o powierzchni 80 m2. Na cele prowadzonej działalności przeznaczył jeden pokój o powierzchni 20 m2. Procentowy udział pokoju w mieszkaniu to (20 m2/80 m2) x 100% = 25%.

Po ustaleniu odpowiedniego wskaźnika przedsiębiorca może proporcjonalnie zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej część poniesionych kosztów lokalu, takich jak:

- czynsz - energia elektryczna - woda - wywóz śmieci - ogrzewanie - odsetki od kredytu na zakup nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przykład 2.

Czynsz 800 zł – do kosztów uzyskania przychodu Kowalski może zaliczyć część wydatku zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem tj. 200 zł (800 zł x 25% = 200 zł)

Energia 1000 zł – do kosztów uzyskania przychodu Kowalski może zaliczyć część wydatku zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem tj. 250 zł (1000 zł x 25% = 250 zł)

Przedsiębiorca ma prawo obniżyć podatek należny VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wydatków na mieszkanie zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem. Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości przysługuje wyłącznie od wydatków związanych całkowicie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podczas wydzielenia części lokalu mieszkalnego, na cele prowadzenia działalności gospodarczej, może wzrosnąć podatek od nieruchomości. Wyższa stawka podatku od nieruchomości wynika z rzeczywistej funkcji nieruchomości. Kwota podatku wzrośnie, gdy część mieszkania, na przykład jeden pokój, przeznaczona zostanie wyłączenie na cele firmowe, nawet bez remontu czy przebudowy budynku. Podatek od nieruchomości wzrośnie dla tej części mieszkania, ale zapłaconą z tego tytułu kwotę można ująć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów