23.05.2022

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja uprawniająca podatnika do stosowania określonej stawki VAT dla danego towaru lub usługi, zapewniając jednocześnie podatnikom odpowiednią ochronę. W razie kontroli podatkowej, organ kontrolujący nie będzie mógł podważyć zastosowanej stawki i jednocześnie wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatnika. WIS zawiera opis towaru albo usługi, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji oraz właściwą stawkę podatku VAT.

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:

  • podatnik posiadający numer NIP,
  • inny podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osoba fizyczna, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, albo spółka w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności), 
  • zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Sam wniosek można złożyć podczas wizyty w urzędzie skarbowym, listownie lub elektronicznie. Wniosek o WIS na jeden towar lub usługę podlega obowiązkowej opłacie 40 zł. Jeżeli wniosek dotyczy świadczenia złożonego opłata będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów lub usług składających się na to świadczenie. Decyzja powinna zostać wydana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie WIS.

W przypadku, gdy zmieniają się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jest z nimi sprzeczna, WIS traci swoją moc. Zmienić lub uchylić WIS może także Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli stwierdzi on, że jest nieprawidłowa. Dodatkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych lub w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takim przypadku podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone ci odsetki za zwłokę) oraz zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Autor:

Źródła:

Źródło: www.biznes.gov.pl oraz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów