24.11.2020

Umowa o pracę oraz umowa zlecenie i dzieło

Przedsiębiorcy wraz ze wzrostem swojej działalności często zastanawiają się nad zatrudnieniem pracownika. W zależności od tego jakie będą jego obowiązki mogą zaproponować mu różne rodzaje umów. Przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rodzajów umów, jednak najpopularniejsze to umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

Umowa o pracę to jedna z najczęściej wybieranych umów, jej aspekty prawne opierają się o Kodeks Pracy. Zgodnie z tą umową, pracownik ma prawo do: wynagrodzenia co najmniej minimalnego krajowego (w 2020 roku jest to kwota 2 600 zł brutto), wynagrodzenia chorobowego, płatnego urlopu, uregulowanego czasu pracy. Przy umowie o pracę określone są prawa i obowiązkami zarówno pracodawcy jak i pracownika. Przy zawarciu takiej umowy część składek ZUS, oprócz pracownika, pokrywa także pracodawca. Opłacanie przez pracodawcę składek ZUS to dodatkowy koszt utrzymania zatrudnionego. Poniżej zostały przedstawione wydatki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę przy zatrudnieniu pracownika z wynagrodzeniem na poziomie 2 600 zł brutto.

Całkowity koszt pracodawcy = 3 132,48 zł

Wynagrodzenie brutto pracownika = 2 600 zł

Wynagrodzenie netto pracownika = 1.920,62 zł

W powyższych obliczeniach nie zostały uwzględnione składki PPK.

Umowy cywilnoprawne to tak zwane „umowy śmieciowe” i w odróżnieniu od umowy o pracę, regulowane są przez Kodeks Cywilny. Umowy te charakteryzują się niższymi kosztami pracodawcy, dużą swobodą przy wykonywaniu pracy oraz możliwością szybkiego rozwiązania umowy. W ramach umów cywilnoprawnych rozróżniamy między innymi umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Pierwsza z nich – umowa zlecenie - dotyczy wykonania określonej czynności za wynagrodzeniem ustalonym w umowie. Od 2017 roku obowiązuje również minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy. W 2020 roku jest to 17 zł brutto. Umowy zlecenie podlegają również pod obowiązkowe składki ZUS - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne zarówno ze strony zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy oraz dobrowolną składkę chorobową zleceniobiorcy. Pracownik może być zwolniony z niektórych składek pod pewnymi warunkami, jak na przykład zatrudnienie zarówno na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie z innymi pracodawcami.  Poniżej zostały przedstawione wydatki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy zlecenie przy zatrudnieniu pracownika z wynagrodzeniem na poziomie 2 600 zł brutto.

Całkowity koszt pracodawcy = 3 132,48 zł

Wynagrodzenie brutto pracownika = 2 600 zł

Wynagrodzenie netto pracownika = 1 910,62 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) / 1 964,59 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

W powyższych obliczeniach nie zostały uwzględnione składki PPK, oraz założono, że jest to jedyny przychód pracownika.

Drugą omawianą umową jest umowa o dzieło, inaczej nazwana „umową rezultatu”. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła w zamian za wynagrodzenie ustalone w umowie. Przy umowie o dzieło nie ma określonego wynagrodzenia minimalnego oraz umowy o dzieło nie podlegają ubezpieczeniom ZUS. Takie umowy podlegają pod 20% lub 50% koszty uzyskania przychodu. Jeśli zleceniobiorca korzysta z praw autorskich to przysługują mu 50% koszty uzyskania przychodów. Poniżej zostały przedstawione wydatki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o dzieło przy zatrudnieniu pracownika z wynagrodzeniem na poziomie 2 600 zł brutto.

Przy 20% kosztach uzyskania przychodu:

Całkowity koszt pracodawcy = 2 600 zł

Wynagrodzenie brutto pracownika = 2 600 zł

Wynagrodzenie netto pracownika = 2 246,00 zł

Przy 50% kosztach uzyskania przychodu:

Całkowity koszt pracodawcy = 3 132,48 zł

Wynagrodzenie brutto pracownika = 2 600 zł

Wynagrodzenie netto pracownika = 2 379,00 zł

Pracodawca może wybrać również inne formy zatrudniania jak na przykład: wolontariat, praktykę zawodową lub staż. Coraz większą popularnością charakteryzuje się również samozatrudnienie. Samozatrudnienie oznacza założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną i nawiązanie współpracy z zleceniobiorcą/pracodawcą. Taką współpracę reguluje Kodeks cywilny.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów