22.11.2021

Ulga dla klasy średniej

Pakiet rozwiązań tzw. „Polski Ład” wprowadza zmiany w 23 ustawach, w tym między innymi PIT, CIT, VAT oraz w Ustawie o zryczałtowanym podatku. Zmiana ta dotyczy także ulg podatkowych, wprowadzając między innymi ulgę dla klasy średniej. Ulga ta dotyczy wyłącznie przychodów z tytułu:

umowy o pracę,

działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

Oznacza to, że z ulgi nie będą mogli skorzystać: emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury, zleceniobiorcy oraz osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło

Co więcej, ulga przysługuje tylko do określonej wysokości przychodu tj. od 68 412 zł do 133 692 zł przychodów rocznie, co miesięcznie daje kwoty od 5 701 zł do 11 141 zł. Wysokość ulgi oblicza się za pomocą wzoru:

(A x 6,68 proc. – 4566 zł)/ 0,17   – dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35 proc.) + 9829 zł)/ 0,17   – dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł


– gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
 

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów