16.04.2021

Termin zwrotu VAT

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie rzadko zdarza się, że podatnik ponosi sporo kosztów. Sytuacja taka wiązać się może z nadwyżką VATu naliczonego (z faktur kosztowych) nad należnym (z faktur przychodowych). Powstała w wyniku tego różnica może zostać przeniesiona na kolejny okres obrachunkowy lub zwrócona na konto podatnika.

Zwrot VATu ma trzy terminy:

-podstawowy termin 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7.

 Przy tym terminie zwrotu nie ma znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Aby jednak skorzystać z tego terminu podatnik w pliku JPK_V7 musi wykazać co najmniej opodatkowaną sprzedaż krajową towarów lub usług albo dostawę towarów lub świadczenie poza granicami kraju. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu przy prowadzeniu czynności sprawdzających. Przedłużenie terminu zwrotu zawsze jest w formie postanowienia.

-przedłużony termin 180 dni od dnia złożenia JPK_V7.

Przedłużony termin występuje w przypadku, gdy podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykazał żadnej sprzedaży, a jedynie zakupy.

-skrócony termin 25 dni od dnia złożenia JPK_V7.

Prawo do starania się o zwrot na własny rachunek bankowy w tym terminie, podatnik ma jeśli spełni warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT -tj. między innymi podatnik wnioskujący o zwrot przedłoży w US potwierdzenia zapłat faktur zakupu, oraz podatnik przed złożeniem wniosku o zwrot był czynnym podatnikiem VAT przez minimum 12 miesięcy. Dodatkowo składał wszystkie deklaracje VAT. Termin ten obowiązuje również dla zwrotu podatku VAT na rachunek VAT. W przypadku takiego zwrotu nie trzeba spełniać warunków wskazanych w ww. artykule. Zwrot na rachunek VAT wiąże się także z brakiem możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów