11.01.2024

Świadczenia niepieniężne na rzecz spółki

Jedną z korzystnych form współpracy wspólników spółki jest wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki.

Świadczenia powtarzalne, które wykonywane są przez wspólnika na rzecz spółki to np. usługi księgowe, tłumaczeniowe, rzeczoznawcze, informatyczne, administracyjne, przeprowadzanie rekrutacji ale też dostawa towarów, materiałów, narzędzi potrzebnych do działalności. Czynności te muszą być wykonywane w sposób powtarzający (raz na tydzień, 2 razy w miesiącu) – nie jednorazowo, nie w sposób ciągły. Spółka powinna zachować dokumenty potwierdzające świadczenie niepieniężne, takie jak np. protokoły odbioru.

Umowa spółki zawierająca zapis o powtarzających się świadczenia niepieniężnych wspólników na rzecz spółki musi zostać zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. Nie ma możliwości zawarcia tego zapisu we wzorze umowy udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co oznacza, że nawet jeżeli taka umowa została zarejestrowana przez Internet, to żeby dodać do niej informację o odpłatnych powtarzających się świadczeniach niepieniężnych, niezbędna okaże się wizyta u notariusza.

Za świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki należy się wynagrodzenie, które – jak wskazuje art. 176 § 2 ksh – jest wypłacane nawet „gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku”. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek rynkowych.

Wypłacone wynagrodzenia a ZUS i PIT

ZUS

Aktualne przepisy stanowią, że wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki z o. o. z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i nie obliguje do zapłaty składki zdrowotnej.

PIT

Wynagrodzenie wspólnika z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki będzie przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym spółka nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Spółki muszą jednak sporządzić informację o wysokości przychodów na druku PIT-11 i przekazać ją wspólnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Po otrzymaniu PIT-11 wspólnik osiągający przychody z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych będzie musiał wykazać go w zeznaniu rocznym PIT-36 razem z innymi swoimi dochodami, które rozliczane będą według skali podatkowej.

Autor: Julita Wilkowska, Księgowa

Źródła:

Art. 176 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów