4.10.2022

Sprawozdawczość GUS

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem danych, w tym danych dotyczących przedsiębiorstw. Wszystkie podmioty gospodarki narodowej mają obowiązek składania sprawozdań do GUS, natomiast nie wszystkie jednak są objęte badaniami. O tym, czy dany podmiot jest objęty konkretnym badaniem najczęściej decyduje branża, w której działa oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Nowopowstałe podmioty, które nie korzystały z Portalu Sprawozdawczego, a objęte została badaniami, otrzymują powiadomienie o pierwszym, nadanym im obowiązku sprawozdawczym w formie listownej, na adres korespondencyjny wskazany podczas rejestracji działalności gospodarczej. W zawiadomieniu tym otrzymują także opis procedury aktywacji konta w Portalu oraz niezbędne dane uwierzytelniające.

Niektóre z obowiązków sprawozdawczych są incydentalne, natomiast część z nich wykonuje się systematycznie. Wśród najpopularniejszych obowiązków sprawozdawczych można wymienić:

-DNU-K - Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

- F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

-GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw

-I01 - Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe.

Warto zaznaczyć, że każda firma, która otrzymała informacje od GUS o konieczności złożenia sprawozdania musi to zrobić. Nie ma w tym przypadku wyjątków. Zgodnie z art. 57 i 58 „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 do 5000 zł„. Za podanie nieprawdziwych danych grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do 2 lat.

Mimo braku informacji w przestrzeni publicznej o nałożonych karach za brak złożenia sprawozdania lub podanie nieprawdziwych danych, warto jest powierzyć ten obowiązek specjalistom.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów