21.02.2022

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tak zwany split payment to jeden ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym. Jest on obowiązkowy od 1 listopada 2019 roku i dotyczy tylko niektórych transakcji.

Mechanizm podzielonej płatności polega na zrealizowaniu płatności za towar lub usługę specjalnym przelewem, podczas którego kwota płatności (brutto) jest rozdzielona na dwie odrębne kwoty – kwotę netto oraz VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, natomiast kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT nabywcy. Rachunek VAT tworzony jest automatycznie przez bank jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności stosować mogą wyłącznie podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje przelewem w PLN. Oznacza to, że mechanizmu nie mogą stosować:

  • konsumenci (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcy, który otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT, w takim wypadku kwota brutto = netto),
  • przedsiębiorcy rozliczający transakcję gotówką lub za pomocą karty.

Warto jednak zwrócić uwagę, że mechanizm podzielonej płatności, w zależności od wartości transakcji i rodzaju towarów lub usług, których ta transakcja dotyczy, może być dobrowolny lub obowiązkowy.

Przedsiębiorcy, podatnicy podatku VAT, którzy kupują towary/usługi od innego przedsiębiorcy mogą opłacić fakturę przy zastosowaniu dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. W ten sposób można opłacać zarówno wszystkie faktury od dostawców lub tylko wybrane (pozostałe regulować tradycyjnie). Wyjątkiem, przy zastosowaniu dobrowolnie mechanizmu podzielonej płatności, jest sytuacja, gdy dostawca zastrzeże w umowie, że nie chce stosować MPP. W takim przypadku zapłatę za towar lub usługę należy zrealizować w sposób tradycyjny.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotoczy sytuacji, gdy kontrahenci:

  • sprzedają lub nabywają towary lub usługi "wrażliwe", czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz jednocześnie

  • kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.

Metoda podzielonej płatności jest obowiązkowa, nawet jeśli wyłącznie jedna pozycja na fakturze, której całkowita wartość brutto przekracza 15 tys. zł, dotyczy towarów lub usług wrażliwych. W takim przypadku płatność podzielona dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wrażliwych. Pozostałą część należności można uregulować dowolnie – z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności luz przelewem tradycyjnym.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów