19.12.2022

Skonto

Każde przedsiębiorstwo ceni sobie terminowe regulowanie zobowiązań, nieotrzymanie płatności na czas wiąże się nieraz z wieloma problemami w działalności. Skonto jest ciekawym rozwiązaniem, które może pomóc w utrzymaniu płynności w firmie.

Czym jest skonto?

Skonto oznacza procentowy rabat od wartości danej sprzedaży towaru bądź usługi, udzielany kontrahentom w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem – pod warunkiem, że zostało to ustalone to w warunkach płatności. Sprzedawca określa na fakturze np. 30 dniowy termin zapłaty, a jeżeli kupujący dokona zapłaty za fakturę szybciej np. w terminie 7 lub 14 dni to kwota faktury będzie niższa o przykładowo 3,5%. Wysokość skonta może również zależeć od szybkości zapłaty za fakturę, np. 3,5% za zapłatę do 7 dni, a 2% za zapłatę do 14 dni. Skonto jest obliczane od wartości brutto zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Kupujący ma możliwość wyboru – albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo wcześniej, co umożliwia mu zapłatę niższej kwoty.

Umowa o udzielenie skonta

Umowa o udzielenie skonta nie może mieć formy ustnej. Informacja o wszystkich udzielonych obniżkach i rabatach musi znaleźć się na fakturze. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT faktura powinna zawierać informacje o kwotach wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. W momencie, gdy kontrahent spełni warunki umowy do uzyskania skonta, dokonując zapłaty we wcześniejszym terminie, jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury – przychód zostaje pomniejszony o procentową część skonta na rachunku. Jeśli faktura została już wystawiona przed jego udzieleniem, przychód zostaje pomniejszony na podstawie faktury korygującej skonto. Nie ma konieczności wystawienia drugiej faktury tylko w dwóch przypadkach:

· gdy zapłata nastąpi jeszcze przed wystawieniem faktury przez sprzedającego;

· gdy kontrahent nie zapłaci za fakturę wcześniej – czyli nie spełnia warunków do zastosowania skonta.

Skonto a podatki

Wysokość skonta wpływa ostatecznie na podatek dochodowy i VAT. Według art. 12 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skonto nie może zostać potraktowane jako część kosztów uzyskania przychodów. Skonto za wcześniejsze opłacenie faktury należy rozliczyć w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotna transakcja miała miejsce. W momencie, gdy podatnik jeszcze nie wie, czy zostaną zrealizowane warunki uzyskania skonta, wówczas składa deklarację z pełnymi kwotami faktury. Po uznaniu skonta podatnik będzie musiał złożyć korektę.

Skonto to świetne rozwiązanie na spóźniających się z opłatami za towary czy usługi kontrahentów. Udzielając rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty przedsiębiorca pokazuje, że ufa swoim kontrahentom oraz sam jest rzetelnym i uczciwym partnerem do współpracy.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/620917874

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów