13.03.2023

Składki ZUS dla przedsiębiorcy wykonującego pracę dla byłego pracodawcy – różne przypadki

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pracę na rzecz byłego pracodawcy. Wiąże się to z wieloma ograniczeniami, o których można przeczytać TUTAJ. Wielu trudności dostarczają kwestie korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Przyjrzyjmy się zatem kilku poniższym sytuacjom.

1. Nawiązanie współpracy z byłym pracodawcą po kilku miesiącach od dnia założenia działalności i świadczenie dla niego tożsamych usług, które w roku bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy

Należy zwrócić szczególną uwagę, że aby przedsiębiorca skorzystał z całego 24miesięcznego okresu składek preferencyjnych to w tym okresie nie może nawiązać współpracy z byłym pracodawcą świadcząc dla niego tożsame usługi jak na podstawie umowy o pracę. Jeśli w okresie korzystania z niższego ZUS rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, to będzie on musiał zgłosić się do dużego ZUS.

Przykład

Pan Grzegorz zakończył umowę o pracę i postanowił założyć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawnych dla nowego kontrahenta. Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 05.05.2021 r. oraz zgłosił się do ZUS z tzw. „ulgą na start”. Współpraca z nowym kontrahentem nie przynosiła oczekiwanych zysków i w związku z tym 02.02.2022 r. nawiązał współpracę z byłym pracodawcą, z którym rozwiązał stosunek pracy w kwietniu 2021 r. W ramach umowy o świadczenie usług wykonywać będzie dla byłego pracodawcy taki sam zakres czynności jak na podstawie umowę o pracę. W związku z tym przedsiębiorca 02.02.2022 roku musiał zgłosić się do tzw. Dużego ZUSu oraz tym samym zrezygnować z preferencyjnych składek ZUS.

2. Zakończenie współpracy z byłym pracodawcą, a możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS w okresie 24 miesięcy od dnia otwarcia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który założył działalność i świadczył usługi dla byłego pracodawcy (tożsame z usługami świadczonymi na umowie pracę) opłacał od pierwszego dnia działalności składkę ZUS od standardowej wysokości (tzw. duży ZUS). Jednakże jeśli przedsiębiorca w okresie 24 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej zrezygnuje ze współpracy z byłym pracodawcą to będzie mógł zgłosić się do preferencyjnych składek ZUS. Preferencyjną składkę ZUS będzie mógł opłacać tylko do końca upływu 24 miesięcy kalendarzowych od momentu otwarcia firmy.

Przykład

Dnia 08.03.2022 r. Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczył usługi tożsame na rzecz byłego pracodawcy, jakie wykonywał dla niego w ramach stosunku pracy. W związku z tym przedsiębiorca opłacał składki ZUS w pełnej wysokości (duży ZUS) oraz nie mógł skorzystać z formy opodatkowania takiej jak ryczałt oraz podatek liniowy. 31.10.2022 r. przedsiębiorca zakończył współpracę z byłym pracodawcą oraz zaczął świadczyć usługi dla nowego kontrahenta. W związku z tym Pan Jan z dniem 01.11.2022 roku może zgłosić się do preferencyjnych składek ZUS i korzystać z nich do 31.03.2024 roku.

Ważne! Prawo do składki preferencyjnych przysługuje tylko w okresie pierwszych 24 miesięcy liczonych od dnia założenia działalności gospodarczej. Do tego okresu wlicza się także czas świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

3. Wykonanie jednej usługi po kilku miesiącach dla byłego pracodawcy a składka preferencyjna

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykona nawet jedną usługę dla byłego pracodawcy to jest on zobowiązany do wyrejestrowania się z preferencyjnego ZUSu i zgłoszenia się do dużego ZUS. Po ponownym zaprzestaniu świadczenia usługi może powrócić do składek preferencyjnych.

Przykład

Pani Ewa założyła działalność gospodarczą 10.02.2022 r. i świadczyła usługi marketingowe dla nowego kontrahenta. Skorzystała ona z ulgi na start przez 6 miesięcy, a następnie przeszła na preferencyjne składki ZUS. 01.11.2022 roku podpisała umowę o wykonanie usługi dla byłego pracodawcy. Usługa była tożsama z czynnością, jaką wykonywała w ramach dawnej umowy o pracę. Umowa o świadczenie usług polegała na przygotowaniu prezentacji marketingowej w listopadzie 2022. Po tym okresie współpraca ta uległa rozwiązaniu. W związku z przedstawioną sytuacją Pani Ewa przez okres, w którym współpracowała z byłym pracodawcą musiała zgłosić się do ZUS z kodem 0 510 00. Po zakończonym okresie współpracy, czyli od 01.12.2022 mogła ponownie powrócić do preferencyjnej składki ZUS.

Autor: Martyna Skrzypczak, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

biznes.gov.pl

sip.lex.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów