26.06.2023

Różnice kursowe

Różnice kursowe to nieodłączny element księgowości w firmach, które dokonują transakcji w walutach obcych. Różnice kursowe pojawiają się między innymi, gdy wartość faktury różni się od rzeczywistej kwoty do zapłaty przeliczonej na złotówki według przepisów o podatku dochodowym.

Kiedy powstają różnice kursowe

Różnice kursowe powstają w różny sposób, jednak najczęściej mówi się o nich w przypadku faktur sprzedażowych oraz zakupach w walucie obcej. Różnice kursowe powstają również w momencie samego obrotu waluty na koncie firmowym. Dzieje się tak ze względu na to, że wszystkie operacje wykazywane są w walucie polskiej, a co za tym idzie każdą walutę obcą należy przeliczyć na złotówki. Kursy przeliczeniowe przykładowo faktur oraz ich zapłata najczęściej różnią się od siebie przez co powstają różnice dodatnie i ujemne.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Wyróżnia się dwa typy różnic kursowych

  • różnice kursowe dodatnie - powstają w momencie, gdy kwota z dnia otrzymania zapłaty będzie wyższa, niż kwota na fakturze sprzedaży lub gdy kwota z dnia dokonania zapłaty będzie niższa, niż kwota na fakturze zakupu. Taka różnica jest przychodem podatnika,
  • różnice kursowe ujemne - powstają gdy kwota z dnia zapłaty będzie niższa, niż kwota na fakturze sprzedaży lub gdy kwota z dnia dokonania zapłaty będzie wyższa, niż kwota na fakturze zakupu. Taka różnica jest kosztem podatnika.

Różnice kursowe od podatku VAT

Co to zasady dodatnie i ujemne różnice kursowe uwzględnia się w przychodach i kosztach podatkowych. Odmiennie jest w przypadku różnic kursowych w stosunku do podatku VAT. Jeżeli krajowe transakcje sprzedaży lub zakupu towarów i usług są fakturowane oraz opłacane w walucie obcej, to do przychodów lub kosztów podatkowych nie zalicza się powstałych przy zapłacie różnic kursowych od tej części należności (zobowiązania), którą stanowi VAT.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów