26.06.2023

Różnice kursowe

Różnice kursowe to nieodłączny element księgowości w firmach, które dokonują transakcji w walutach obcych. Różnice kursowe pojawiają się między innymi, gdy wartość faktury różni się od rzeczywistej kwoty do zapłaty przeliczonej na złotówki według przepisów o podatku dochodowym.

Kiedy powstają różnice kursowe

Różnice kursowe powstają w różny sposób, jednak najczęściej mówi się o nich w przypadku faktur sprzedażowych oraz zakupach w walucie obcej. Różnice kursowe powstają również w momencie samego obrotu waluty na koncie firmowym. Dzieje się tak ze względu na to, że wszystkie operacje wykazywane są w walucie polskiej, a co za tym idzie każdą walutę obcą należy przeliczyć na złotówki. Kursy przeliczeniowe przykładowo faktur oraz ich zapłata najczęściej różnią się od siebie przez co powstają różnice dodatnie i ujemne.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Wyróżnia się dwa typy różnic kursowych

  • różnice kursowe dodatnie – powstają w momencie, gdy kwota z dnia otrzymania zapłaty będzie wyższa, niż kwota na fakturze sprzedaży lub gdy kwota z dnia dokonania zapłaty będzie niższa, niż kwota na fakturze zakupu. Taka różnica jest przychodem podatnika,
  • różnice kursowe ujemne – powstają gdy kwota z dnia zapłaty będzie niższa, niż kwota na fakturze sprzedaży lub gdy kwota z dnia dokonania zapłaty będzie wyższa, niż kwota na fakturze zakupu. Taka różnica jest kosztem podatnika.

Różnice kursowe od podatku VAT

Co to zasady dodatnie i ujemne różnice kursowe uwzględnia się w przychodach i kosztach podatkowych. Odmiennie jest w przypadku różnic kursowych w stosunku do podatku VAT. Jeżeli krajowe transakcje sprzedaży lub zakupu towarów i usług są fakturowane oraz opłacane w walucie obcej, to do przychodów lub kosztów podatkowych nie zalicza się powstałych przy zapłacie różnic kursowych od tej części należności (zobowiązania), którą stanowi VAT.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów