17.04.2023

Różnice kursowe przy rozliczeniu ryczałtem ewidencjonowanym

Prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego? Pamiętaj o konieczności rozliczenia różnic kursowych!

Na czym polega rozliczenie za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w tej formie, ustala podatek - według właściwej stawki procentowej - od podstawy opodatkowania, którą stanowi uzyskany przychód. Przy tej formie rozliczenia nie odlicza się poniesionych kosztów.

Kiedy powstają różnice kursowe?

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy dochodzi do faktycznego wpływu lub wypływu walut obcych, z tytułu zapłaty za sprzedane lub nabyte towary oraz usługi, a także w wyniku wzajemnych potrąceń należności i zobowiązań opiewających na waluty obce.

Różnice kursowe a ryczałt

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają obowiązek wykazać różnice kursowe, ale wyłącznie te dotyczące sprzedaży. Dodatnie różnice kursowe należy wykazać po stronie przychodu, niezależnie od tego, czy są to różnice dodatnie czy ujemne. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychód, ujemne natomiast ujmuje się po stronie przychodu, jednak ze znakiem minus, zmniejszając tym samym przychód.

Stawka podatku przy różnicach kursowych

Zarówno do dodatnich różnic kursowych, jak i ujemnych zastosować należy, właściwą dla danych usług, stawkę podatku.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów