8.04.2024

Refundacja składek ZUS z PFRON

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Aby otrzymać tę pomoc trzeba spełnić poniższe warunki:

  • posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • opłacać (zawsze przed złożeniem wniosku Wn-U-G) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne w całości i w terminie lub z uchybieniem terminu nie większym niż 14 dni,
  • nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł,
  • złożyć wniosek Wn-U-G (wraz z załącznikiem INF-O-PdM lub INF-O-PdR, o ile jest wymagany w danym miesiącu) w odpowiednim terminie za każdy miesiąc, za który przedsiębiorca chce otrzymać refundację.

Refundacja dotyczy części lub w całości obowiązkowej składki emerytalnej i rentowej. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które trzeba opłacić oraz termin do ich opłacenia. Składki za dany miesiąc muszą być opłacone w terminie. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc można złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Refundacji podlega tylko składka emerytalna i rentowa. Muszą to być składki obowiązkowe, a nie dobrowolne. Wysokość refundacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • 100% składki emerytalnej i rentowej – gdy przedsiębiorca ma znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 60% składki emerytalnej i rentowej – gdy przedsiębiorca ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 30% składki emerytalnej i rentowej – gdy przedsiębiorca ma lekki stopień niepełnosprawności.

Termin wypłaty refundacji

Refundację składek na ubezpieczenia społeczne wypłacane są w ciągu 14 dni od dnia, w którym PFRON otrzyma kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. Refundacja zostanie wypłacona wyłącznie na rachunek bankowy, który jest wykazany na wniosku Wn-U-G w pozycji 49.

Autor: Julita Wilkowska, Księgowa

Źródła:

art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów