4.05.2022

Praca dla Ukraińców – Poradnik dla przedsiębiorców

W związku z sytuacją za wschodnią granicą Polski, apl. adw. Marcin Kopacki sporządził krótki poradnik dotyczący zatrudnienia Ukraińców. 

 1. Pierwszym krokiem przy zatrudnieniu osoby, powinno być ustalenie, czy podlega ona ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).
 • Specustawa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r.  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa, a przybyli na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r.  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 • Specustawa dotyczy obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodów działań wojennych przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. (brak wymogu bezpośredniego przybycia)
 1. Następnie należy ustalić, czy osoba wjechała na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 • Osoba taka będzie miała odpowiedni stempel w paszporcie, 
 • Osoba taka będzie miała zaświadczenie o przekroczeniu granicy wydane przez Straż Graniczną,
 • Osoba zostanie zarejestrowana na podstawie tzw. procedury uzyskania nr PESEL

UWAGA: W celu zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych konieczne będzie podanie PESELu pracownika, w związku z czym obywatel Ukrainy, który nie posiada numeru PESEL powinien skorzystać z procedury uzyskania PESELu.

 1. Osoby objęte specustawą oraz obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny mogą podjąć pracę.
 1. Co pracodawca musi zrobić w przypadku osób, które zatrudni na podstawie specustawy?
 • Aby praca była legalna pracodawca musi  powiadomić za pomocą systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl  powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce siedziby/zamieszkania pracodawcy.
 • Powiadomienie musi odbyć się w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy
 1. Czy każdy pracodawca może zatrudnić obywateli Ukrainy?

Ze względu na wymóg zawiadomienia do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy podmioty zagraniczne (jeśli nie działają jako oddział) nie mogą legalnie zatrudnić obywateli Ukrainy.

 1. Czy jest jakiś limit w zatrudnianiu obywateli Ukrainy?

Na chwilę obecną nie, jednak specustawa przewiduje możliwość określenia takiego limitu rozporządzeniem ministra właściwego do spraw pracy.

 1. Jeżeli wobec obywatela Ukrainy nie można zastosować specustawy (np.: wjechał do Polski w związku z działaniami wojennymi przez terytorium Słowacji) zastosowanie znajdzie ochrona czasowa. Obywatel Ukrainy objęty ochroną czasową nie ma obowiązku zawiadamiania zatrudnienia do powiatowego urzędu pracy.

UWAGA: Jeśli obywatel Ukrainy wystąpił o ochronę międzynarodowa (status uchodźcy) lub ochronę uzupełniającą to nie może podjąć pracy!!! Może jednak cofnąć wniosek o udzielenie takiej ochrony.

W celu uzyskania większej ilości informacji polecamy kontakt do apl. adw. Marcina Kopackiego:

507556005

mkopacki23@gmail.com

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów