23.01.2023

Podatek od spadków i darowizn – nowe limity podatkowe

Dziedziczenie po bliskich spadku lub otrzymanie darowizny rodzi obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego. Co do zasady, obowiązek podatkowy przy spadku powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, natomiast przy darowiźnie z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Z opłacenia podatku od spadków i darowizn można zostać zwolnionym, lecz pod pewnymi warunkami. Od 13 października 2022 roku obowiązują już nowe limity dotyczące zwolnień z podatku.

Nowe limity kwotowe

Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie majątku w drodze spadku/darowizny o czystej wartości w kwocie nie wyższej, niż
- 10 434 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
- 7 878 zł- dla osób należących do II grupy podatkowej,
- 5 308 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe

Wśród I grupy podatkowej wyróżnia się: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierba, ojczyma, macochę, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową

Wśród II grupy podatkowej wyróżnia się: zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (np. mąż wnuczki),

Wśród III grupy podatkowej wyróżnia się nabywców pozostałych.

Przy obliczaniu limitu, liczy się majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie. Opodatkowaniu podlega tylko kwota ponad wyżej podany limit. Jeśli otrzymany majątek nie przewyższa powyższych limitów, podatnik nie musi składać deklaracji podatkowej ani płacić podatku od spadków i darowizn.

Ile wynosi podatek?

Od 13 października 2022 r. skale podatkowe uległy zmianie i prezentują się następująco:

Kwota nadwyżki w złotówkachWysokość podatku
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 11 128 zł3%
11 128 zł22 256 zł333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 zł 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 11 128 zł7%
11 128 zł22 256 zł779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 zł 1 780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 11 128 zł12%
11 128 zł22 256 zł1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 zł 3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł
Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy

i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów