29.05.2023

PFRON – kogo dotyczą wpłaty

PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest funduszem celowym, który został utworzony w celu wspierania osób niepełnosprawnych i instytucji obsługujących takie osoby.

Kogo dotyczą wpłaty na PFRON?

Podstawowym kryterium, decydującym o tym, kto zobowiązany jest do płatności PFRON jest wielkość zatrudnienia. Pracodawca, który:

  • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
  • i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% (pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

mam obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

Jednostki zwolnione z wpłat na PFRON

Pracodawca zwolniony jest z wpłat na PFRON jeżeli:

  • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6% albo co najmniej 2% wśród ogólnego stanu zatrudnienia,
  • lub jest niedziałającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum,
  • lub jest zakładem opiekuńczo-leczniczym,
  • lub jest publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
  • lub prowadzisz zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość,
  • lub prowadzisz placówkę dyplomatyczną, urząd konsularny lub prowadzisz przedstawicielstwo i misję zagraniczną.

Czy wpłaty do PFRON mogą być podatkowym kosztem uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 23 pkt 29 ustawy o PIT wpłaty dokonywane na PFRON znajdują się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów. Uiszczanie opłat jest obowiązkiem ustawowym podatników, natomiast wydatki te nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Wysokość wpłat na PFRON

Wysokość wpłat na PFRON jest uzależniona między innymi od liczby zatrudnionych ogółem oraz liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Przedsiębiorca samodzielnie musi obliczyć składkę na PFRON. W tym celu może skorzystać z udostępnionego przez PFRON formularza pod linkiem:

https://pracodawca.e-pfron.pl

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

https://www.pfron.org.pl/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów