10.01.2022

Oświadczenie PIT-2

PIT-2 to jeden z dokumentów, który pracownicy wypełniają na początku swojego zatrudnienia u danego pracodawcy. W związku ze zmianami, jakie wprowadził Polski Ład, wielu pracodawców zobowiązało pracowników do złożenia PIT-2 po raz drugi.

PIT-2 to oświadczenie pracownika, upoważniające pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku kwota wolna od podatku wzrosła do kwoty 30 tyś. złotych. Odpowiednikiem tej kwoty jest 5 100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek. Miesięczna kwota, która zmniejsza zaliczkę na podatek dochodowy wynosi 1/12 z tej kwoty, czyli 425 zł. Oświadczenie PIT-2 jest podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej już w zaliczkach na podatek dochodowy. Oświadczenie to składane jest jednorazowo, nie należy składać go w każdym kolejnym roku zatrudniania u tego samego pracodawcy. PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania przez pracownika).

Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek dotyczą wszystkich pracowników rozliczających się na zasadach ogólnych, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. Kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek przysługuje także tym pracownikom, którzy przekroczą próg podatkowy, a więc tym, których dochód roczny do opodatkowania jest wyższy niż 120 tyś. zł.

Warto podkreślić, że PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Wyjątkiem od tej zasady są jednak pracownicy, którzy są dodatkowo emerytami, przedsiębiorcami lub wieloetatowcami. Dla każdej osoby przysługuje wyłącznie jedna kwota wolna od podatku, niezależnie od tego, z ilu miejsc uzyskują dochód. W przypadku emeryta kwotę wolną uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota wolna uwzględniana jest w zaliczkach na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Wieloetatowiec natomiast może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. Należy także zwrócić uwagę, że oświadczenie PIT-2 nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz dzieło.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów