24.07.2023

Obowiązek składania VAT-23 i zapłaty podatku przy nabyciu środków transportu z innych krajów UE

Przedsiębiorcy często sprowadzają środki transportu z terytorium Unii Europejskiej. Rozliczenie zakupu pojazdów zależy od wielu czynników. Takie transakcje mogą generować dodatkowe obowiązki w podatku VAT.

Kiedy powstaje obowiązek składania informacji VAT-23?

Podatnicy, którzy dokonują zakupu środków transportu z terytorium UE zobowiązani są do złożenia informacji VAT-23. Transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega opodatkowaniu w kraju, w którym pojazd będzie wykorzystywany lub zarejestrowany.

W przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest środek transportu używany, obowiązek powstaje w momencie wystawienia faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT marża) przez zarejestrowanego podatnika VAT. Dodatkowo pojazd musi być zarejestrowany w Polsce lub (jeżeli nie podlega rejestracji) jest użytkowany na terytorium kraju.

Przy zakupie nowego środka transportu, w jednym z krajów UE, obowiązek powstaje zarówno w przypadku nabycia przez osobę fizyczną, jak i przez firmę. Nie ma też znaczenia od kogo pojazd jest nabywany.

Za nowe środki transportu uznawane są pojazdy, które przejechały nie więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Jeżeli podatnik nie będzie rejestrował lub użytkował zakupionego środka transportu na terenie Polski, to nie musi wypełniać dodatkowych deklaracji i formularzy składanych do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca wykazuje wówczas zakupiony środek transportu jako towar wyłącznie w sporządzanym formularzu JPK_V7M.

Termin zapłaty podatku

W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy zapłacić kwotę podatku na rachunek Urzędu Skarbowego.

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23

O zakupie samochodu należy poinformować właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu należy złożyć informację VAT-23 z dołączeniem kopii dokumentów: faktury, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu wpłaty podatku, tłumaczenia przysięgłego obcojęzycznych dokumentów (jeżeli są wymagane przez Urząd).

Aby poprawnie wypełnić VAT-23 potrzebujemy danych środka transportu jak: marki i modelu pojazdu, numeru VIN, roku produkcji, datę dopuszczenia do użytku, przebiegu (w kilometrach), cenę nabycia, datę faktury.

Zakup naczepy lub przyczepy z UE

Ustawodawca nie uwzględnia ani przyczepy, ani naczepy w kategorii środków transportu, gdyż nie posiadają one własnego napędu. Skoro przyczepa lub naczepa nie stanowią środka transportu, to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Skarbowym informacji VAT-23 oraz nie musi uiszczać podatku VAT z tego tytułu. Zobowiązany jest natomiast do rozliczenia przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Autor: Irina Babii, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP2/4512-874/15/KO z 18.12.2015, Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/443-808/14-5/KB

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów