5.04.2023

Luka w numeracji faktur

Każda firma zobowiązana jest do przestrzegania odpowiedniej kolejności oraz ciągłości numeracji faktur. Bardzo często zdarza się jednak, że jeden z numerów faktur jest pomijany - przez nieuwagę lub przez błędy systemowe programów do fakturowania.

Jak powinna wyglądać numeracja faktur?

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Oznacza to, że faktury winny być numerowane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ewidencjonowania wystawianych faktur poprzez ich kolejne numerowanie oraz umożliwić identyfikację danej faktury. Ustawa nie przewiduje definicji co oznacza słowo "kolejne" oraz od jakiego numeru należy rozpocząć numerację faktur. Kwestie te uściśla interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który z dnia 10 listopada 2016 roku, nr 2461-IBPP2.4512.749.2016.1.IK która wskazuje, że numeracja może rozpoczynać się od dowolnego numeru. Ważne jest, by faktury zawierały indywidualne, niepowtarzalne numery nadawane wg ewidencji prowadzonej przez podatnika z zachowaniem ciągłości numerów i możliwości identyfikacji dokumentu.

Podatnicy często decydują się na osobne oznaczenie faktur, które dotyczą danej sprzedaży. Mimo to, kolejność wystawianych faktur w ramach takiej serii musi być chronologiczna.

Zmiana numeracji faktur w trakcie roku

Zgodnie z przepisami, podatnik może zmienić sposób numeracji faktur w trakcie roku. Potwierdza to także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej z Warszawy, który w interpretacji z dnia 27 października 2016 roku, nr 1462-IPPP2.4512.647.2016.1.AO. Ważnym jest, by zmiana numeracji faktur nie miała wpływu na jednoznaczne zidentyfikowanie dokumentu.

Luka w numeracji faktur

Mimo, że brak jest jednoznacznej informacji, co należy zrobić w przypadku luki w numeracji, w praktyce przyjęło się rozwiązanie polegające na sporządzeniu oświadczenia wyjaśniającego przyczyny powstania luki, które następnie jest dołączane do dokumentacji podatkowej.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z przepisami, w przypadku powstania luki w numeracji faktur nie można wystawić faktury korygującej.

Luka w numeracji faktur, a możliwość odliczenia podatku VAT

Błąd w numeracji faktury popełniony przez sprzedawcę towarów lub usług nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury przez nabywcę.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Interpretacji z dnia 27 października 2016 roku, nr 1462-IPPP2.4512.647.2016.1.AO

Ustawa o podatku VAT

Interpretacja z dnia 10 listopada 2016 roku, nr 2461-IBPP2.4512.749.2016.1.IK

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów