20.11.2023

Limity podatkowe na 2024 rok

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać będą nowe limity podatkowe. Niższy, niż w zeszłym roku, kurs EUR oznacza, że limity podatkowe w przeliczeniu na PLN ulegną obniżeniu i mniej podatników będzie mogło skorzystać z preferencyjnych rozwiązań.

Od czego zależą limity podatkowe?

Kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia 2 października 2023 roku stanowi podstawę do obliczenia istotnych limitów podatkowych. Są to limity określające między innymi małego podatnika PIT i VAT oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,6091 zł. Kurs obowiązujący w zeszłym roku wynosił 4,8272 zł.

Limit amortyzacji de minimis w 2024 r.

Nowi podatnicy, tj tacy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, pod warunkiem, że śt zaliczone zostały do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W 2024 roku łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie będzie mogła przekroczyć kwoty 230 000 PLN.

Status małego podatnika, CIT, PIT i VAT w 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mały podatnik to podmiot, u którego przychody ze  sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro, w przeliczeniu po kursie na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego dany rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 000 PLN.

W 2024 r. status małego podatnika będą mieli przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży brutto w 2023 r. będzie niższa niż 9 218 000,00 PLN.

Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. W przypadku podatków dochodowych (CIT i PIT) daje on możliwość m.in. opłacania kwartalnych zaliczek na podatek, a także prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Limity dla 9% stawki CIT

Preferencyjna stawka 9% CIT uzależniona jest od dwóch limitów:

  • Przychody brutto podatnika z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro,
  • Przychody netto podatnika w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

Z 9-procentowej stawki CIT w 2024 roku skorzystają firmy, których przychód brutto w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. Drugą wartość limitu na 2024 rok poznamy zatem 2 stycznia 2024.

Limity podatkowe dla ryczałtu

Podatnicy chcący prowadzić działalności gospodarczą w 2024 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie mogą przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro. Zgodnie z obowiązującym kursem, limit ten wyniesie 9 218 200 zł

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą dodatkowo opłacać podatek w okresach kwartalnych. Limit przychodu dla kwartalnego opłacania podatku wynosi 200 tysięcy euro. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł płacić podatki kwartalnie, jeśli w 2023 roku jego przychód nie przekroczy 921 820 zł.

Co ważne – limit ten nie obowiązuje w stosunku do nowych podatników. Limit ma zastosowanie tylko dla przedsiębiorców kontynuujących działalność.

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2024 

Kolejnym limitem jest limit dotyczący uproszczonej księgowości. Podatnicy, którzy po przekroczeniu rocznie 2 mln euro, muszą przejść na księgowość pełną. Przepis ten obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli przychód firmy w 2023 roku nie przekroczy kwoty 9 218 200 zł, to w 2024 roku przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów