16.08.2023

KSeF – Krajowy System e-Faktur

Czym jest KSeF

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to ogólnokrajowy system informatyczny wprowadzony przez Ministerstwo Finansowych umożliwiający wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Termin wprowadzenia KSeF

Krajowy System e-Faktur został udostępniony podatnikom 1 stycznia 2022 roku do użytku dobrowolnego. System zostanie wprowadzony jako narzędzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT, natomiast od 1 stycznia 2025 roku będzie on obowiązkowy także dla podmiotów zwolnionych z VAT.

KSeF ma za zadanie doprowadzić do obrotu dokumentów zakupu wyłącznie drogą elektroniczną i w określonej formie.

Podmioty wyłączone z KSeF

Mimo wielu automatyzacji, częśc podmiotów i dokumentów na obecną chwilę nie zostanie objętych KSeF, są to między innymi:

  • faktury konsumenckie,
  • bilety, które uznawane są za faktury w tym paragony na autostradach płatnych,
  • faktury wystawiane w ramach OSS i IOSS.

Nadawanie uprawnień w KSeF

Podatnicy będący osobami fizycznymi posiadają pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim. Jest ono przypisane do osoby będącej podatnikiem automatycznie. Osoba taka nie musi nic zgłaszać. Może korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, którzy posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP istnieje możliwość korzystania z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich bez zgłaszania w urzędzie skarbowym.

W pozostałych przypadkach podatnik niebędący osobą fizyczną w celu korzystania z KSeF musi za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA wskazać osobę fizyczną uprawnioną w imieniu podatnika do korzystania z KSeF. Osoba ta będzie miała także możliwość nadawania dalszych uprawnień drogą elektroniczną w ramach KSeF.

Czy w KSeF przewidziana jest procedura samofakturowania?

Procedura samofakturowania jest przewidziana w KSeF. Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania będzie musiał nadać nabywcy to uprawnienie w KSeF. Faktury w ramach procedury samofakturowania będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF.

Korzyści z KSeF

System na za zadanie uprość dokumentowanie transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację faktur. Obecnie korzyścią jest także to, że podatnik korzystający z KSeF, który wystąpi o zwrot podatku VAT naliczonego otrzyma ten zwrot w krótszym okresie. Podstawowy termin zwrotu skróci się z 60 do 40 dni.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów