3.07.2023

Korekta VAT naliczonego

Przedsiębiorcy, kupując samochód osobowy, w zależności od tego, jak będą go wykorzystywać w swojej działalności, mogą odliczyć VAT od zakupu albo w całości lub tylko jego 50% gdy decydują się użytkować samochód dla celów działalności jak i również na cele prywatne.

Korekty przy zmianie pierwotnego przeznaczenia samochodu

Wprowadzenie ograniczenia w odliczeniu VAT samochodu powoduje, że ustawodawca wprowadził system korekt, gdy podatnik zmienia pierwotne przeznaczenie samochodu. Tak się dzieje w przypadku sprzedaży samochodu, od którego odliczyliśmy 50% w trakcie jego zakupu ze względu na mieszane użytkowanie. Podczas sprzedaży tego środka transportu przedsiębiorcy są zobligowani doliczyć 23% VATu i w całości należy go odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Niejednej osobie może wydać się to bardzo niesprawiedliwe i tutaj z pomocą przychodzi możliwość korekty podatku VAT naliczonego dotyczące pojazdu osobowego zgodnie z art. 90b. ustawy o VAT.

Możliwość zastosowania korekty

Prawo do korekty w przypadku samochodów o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł obowiązuje w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy. Dla samochodu o wartości początkowej nie większej niż 15 tys. zł prawo do skorygowania VAT-u naliczonego obowiązuje przez 12 miesięcy od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytku.

Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, należy przyjąć, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych. Oznacza to, że jeżeli podatnik z faktury zakupu samochodu odliczył 50% kwoty VAT, a następnie go sprzeda, to powinien przyjąć, że od miesiąca sprzedaży do końca okresu korekty służy on wyłącznie celom na rzecz działalności, czyli nastąpiła zmiana zasad użytkowania tego samochodu. W związku z tym podatnik ma możliwość dokonania korekty nieodliczonego VATu przy nabyciu tego pojazdu (korekta in plus). Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty.

Przykład zastosowania korekty

Poniższy przykład przedstawi jak w praktyce będzie wyglądać zastosowanie tej korekty.

W kwietniu 2020 r. podatnik kupił samochód osobowy i zdecydował się na użytkowanie mieszane. Samochód kupił za kwotę netto 100 000 zł plus podatek VAT 23 000 zł. Od tego zakupu odliczył 50% VATu, czyli 11 500 zł. Po dwóch latach, w grudniu 2022 r. samochód został sprzedany – przy sprzedaży VAT należny stawka 23%. Podatnik ma prawo do korekty VAT in plus, która będzie przebiegała następująco:

1. 04.2020 – podatnik odlicza 50% VAT przy zakupie

2. 12.2022 – sprzedaż samochodu, VAT należny 23%

3. Okres korekty – 60 miesięcy

4. Pozostały okres korekty – 28 miesięcy ( 60 – 32 --> 04.2020 – 12.2022 )

5. Kwota korekty – ( 11 500 x 28 m-cy ) / 60 m-cy = 5 367 zł.

Korekta w deklaracji JPK_V

Korektę podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu podatnik wykazuje w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego w polu K_44 oraz odpowiednio w polu P_44 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT za grudzień 2022 r.

Co nie podlega korekcie?

Mimo że ograniczenie w odliczeniu VAT nie dotyczy tylko zakupu samochodu, korekta dotyczy tylko tego wydatku. Korekcie nie podlega podatek naliczony:

  • od leasingu, najmu, czyli np. w przypadku podatnika, który zmienia sposób wykorzystywania samochodu użytkowanego w leasingu,
  • od wydatków na paliwo i eksploatacyjnych.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów