22.05.2023

Kody chorobowe i okres zasiłkowy

Każdy pracownik, który z powodu choroby nie jest zdolny do pracy otrzymuje od swojego lekarza zwolnienie ZUS ZLA. W zależności od tego, jaki kod chorobowy został przedstawiony w zwolnieniu, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowego lub zasiłek.

Co oznaczają kody chorobowe

Lekarz wystawiający ZUS ZLA umieszcza na zwolnieniu zgodny z okolicznościami kod. Wyróżnia się:

  • Kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  • Kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Zwolnienie lekarskie z tym oznaczeniem wiąże się przede wszystkim z wynagrodzeniem, a później zasiłkiem chorobowym wypłacanym w wysokości 100% podstawy tych świadczeń.
  • Kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Pracownik, który otrzymał takie zwolnienie, nie ma prawa do wynagrodzenia ani zasiłku przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia.
  • Kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą. Kod ten (tak samo jak kod A) jest niezbędny w celu ustalenia prawidłowego okresu zasiłku. Okres zasiłkowy dla osób chorujących na gruźlicę wynosi aż 270 dni.
  • Kod E – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Kod E jest wyjątkowo ważny. Ustalenie prawa do zasiłku, po ustaniu okresu ubezpieczenia, stosujemy w przypadku, jeżeli niezdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Jak długo można pobierać zasiłek?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy przysługują przez cały okres trwania niezdolności do pracy spowodowany chorobą, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Co wlicza się do okresu zasiłkowego?

Do okresu zasiłkowego wlicza się:

  • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
  • okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Czego nie wlicza się do okresu zasiłkowego?

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży oraz okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach wyczekiwania.

Co z zasiłkiem po 182 dniach?

Jeśli po 182 dniach, pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)

www.zus.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów