26.07.2021

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Praktycznie każde przedsiębiorstwo dokonuje zakupu środków trwałych. Są to zarówno laptopy, samochody, jak i budynki i budowle. Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużywaniu się majątku, poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych zaliczamy między innymi: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Środki trwałe, które spełniają powyższe warunki oraz dodatkowo ich cena (netto w przypadku podatników VAT, lub brutto w przypadku nievatowców) nie jest wyższa niż 10 000 zł co to zasady nie muszą zostać ujęte w środkach trwałych. Przedsiębiorstwa mają możliwość ujęcia takich środków trwałych bezpośrednio w kosztach firmy, o ile spełniają one definicję kosztu. Taki środek trwały może zostać także ujęty w ewidencji środków trwałych oraz z uwagi na jego niską wartość może zostać jednorazowo zamortyzowany w miesiącu przyjęcia go do użytkowania.

W przypadku środków trwałych, których cena przekracza 10 000 zł, podatnik musi zastosować jedną z innych niż jednorazowa metod amortyzacji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik mimo wyższej wartości środka trwałego może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy do minimis. Aby jednak skorzystać z takiej pomocy muszą zostać spełnione odrębne warunki.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów