11.03.2024

Inwestycje w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym to nakłady ponoszone w obiekcie będącym kompletnym i zdatnym do użytku środkiem trwałym innego podmiotu, które to nakłady mają na celu przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację tego obiektu.

Na wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym będą składały się wszystkie wydatki poniesione w tym celu, które zostały prawidłowo udokumentowane.

Inwestycje w obcych środkach trwałych wprowadza się do ewidencji na podstawie odpowiedniej grupy KŚT, do której należał ulepszony środek trwały. Należy pamiętać, że samego obcego środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innej nie można wprowadzać do własnej ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji bez względu na przewidywany okres ich użytkowania. Podatnicy mogą samodzielnie ustalać własne stawki amortyzacyjne ulepszeń w obcych środkach trwałych. Jednak trzeba pamiętać o tym, że okres amortyzacji dla:

  • inwestycji w obcych budynkach, lokalach, budowlach nie może być krótszy niż 10 lat
  • inwestycji w obcych środkach trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wynosi:
  1. -24 miesiące- gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł
  2. -36 miesiące- gdy ich wartość początkowa jest większa niż 25.000 zł ale nie przekracza 50.000 zł
  3. -60 miesięcy w pozostałych przypadkach
  • inwestycji w obcych środkach transportu, w tym samochodów osobowych minimalny okres amortyzacji musi wynosić 30 miesięcy.

Likwidacja inwestycji, a korekta VAT naliczonego

Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w obcych środkach trwałych przysługuje podatnikom na ogólnych zasadach, czyli gdy istnieje związek wydatku ze sprzedażą opodatkowaną.

Obowiązek korekty odliczonego VAT powstaje m.in., gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się to prawo. Przyjmuje się, że jeżeli w tzw. okresie korekty dochodzi do np.  rozwiązania umowy najmu, likwidacji inwestycji konieczna jest korekta części VAT odliczonego przy zakupach towarów i usług dotyczących inwestycji w obcych środkach trwałych na takich zasadach jak od środków trwałych – o ile wartość początkowa inwestycji przekracza 15.000 zł. Korekty podatku naliczonego dokonuje się od inwestycji w obcym środku trwałym, która nie została jeszcze zamortyzowana.

Autor: Julita Wilkowska, Księgowa

Źródła:

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Art. 91. - [Korekta kwoty podatku naliczonego] - Podatek od towarów i usług.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów