28.09.2020

ESTOŃSKI CIT

Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) – 19% lub 9%. Niższą stawkę podatku CIT mogą stosować podatnicy, którzy rozpoczynają działalność, jeśli ich przychody w roku podatkowym, w którym stosują niższą stawkę, nie przekroczyły w złotówkach równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy, którzy kontynuują działalność i spełniają dwa kryteria przychodowe:

-ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły w złotówkach równowartości 2 mln euro oraz

-ich przychody w roku podatkowym, w którym stosują niższą stawkę, nie przekroczyły w złotówkach równowartości 1,2 mln euro.

9% CIT dotyczy wyłącznie przychodów, które pochodzą z innych źródeł niż z zyski kapitałowe. Od 2021 roku w Polsce obowiązywać ma nowa forma opodatkowania – Estoński CIT.

Estoński CIT polega na braku opodatkowania przychodów (dochodów) spółek tak długo, aż pozostają one w działalności. W związku z brakiem obowiązku opodatkowania nie ma także między innymi konieczności składania deklaracji podatkowych. Podatnicy będą płacić podatek jedynie w momencie wypłaty zysku. Opodatkowaniu nie będzie podlegał dochód, a jedynie dystrybucja zysku (określonego na podstawie prawa bilansowego) oraz wypłaty równoważne takiej dystrybucji.

Tak jak wcześniej zostało wspomniane, stawki CIT to odpowiednio 19% lub 9%. PIT dla wypłaty dywidend wynosi natomiast 19%. W rezultacie łączna stawka podatkowa wynosi odpowiednio 34,39% (CIT 19%) oraz 26,29% (CIT 9%). Po wprowadzeniu systemu estońskiego stawka PIT związana z wypłatą dywidendy pozostaje niezmieniona, czyli 19%. Stawka CIT natomiast ulegnie zmianie. W przypadku opodatkowania stawką CIT, nominalna, podstawowa stawka wyniesie 25%, a obniżona 20%. Natomiast w przypadku małego podatnika (oraz rozpoczynającego działalność) stawka nominalna CIT wyniesie 15%, a obniżona 10%. Obniżona stawka podatku będzie dotyczyła tych podatników, którzy dokonają znacznych nakładów inwestycyjnych. Co więcej, przewidziano także mechanizm odliczenia części podatku CIT zapłaconego przez spółkę od płaconego przez wspólnika podatku od dywidendy. Minusem takiego opodatkowania będzie między innymi to, że nie będzie można skorzystać z ulg podatkowych jak na przykład ulgi badawczo-rozwojowej czy odliczenia strat z lat poprzednich. Z Estońskiego CIT będzie można korzystać przez 4 lata.

Rozwiązanie to skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), których przychody za ostatni rok nie przekraczają 50 milionów złotych oraz jednocześnie spółek, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Aby spółka mogła skorzystać z Estońskiego CIT należy także spełnić jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

-nieposiadanie udziałów w innych podmiotach,

-zatrudnianie co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,

-przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej,

-wykazywanie nakładów inwestycyjnych.

ESTOŃSKI CIT

Na stronie Ministerstwa Finansów można wykonać test, w którym łatwo sprawdzić, czy podatnik może skorzystać z estońskiego rozwiązania. Poniżej przedstawiamy link do testu:

https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/

Estoński CIT ma zarówno wiele zalet, jak i wad. Warto jednak pamiętać, że powyższe rozwiązanie jest jedynie projektem i w toku prac nad nim niektóre kryteria oraz warunki mogą ulec zmianie.

Aktualizacja z dnia 29.09.2020

Po konsultacjach, zmieniły się zasady dotyczące Estońskiego CIT. Zmiany, to:

-rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł. Uprzednio próg wynosił 50 mln zł, a więc po przeprowadzonych konsultacjach został on podniesiony dwukrotnie,

-złagodzono warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej 3 pracowników (innych niż udziałowiec/akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę. Spółka może nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania, jeśli ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych (w określonej kwocie). Mały podatnik może w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech,

-utrzymano łagodniejsze warunki wejścia dla podatników rozpoczynających działalność,

-po zmianach podatnik może złożyć informację o rezygnacji z opodatkowania Estońskim CIT w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował to opodatkowanie,

-podatnik opodatkowany Estońskim CIT będzie mógł wstecznie rozliczyć straty podatkowe poniesione przed przystąpieniem do Estońskiego CIT,

-wprowadzona zostanie premia dla pionierów, czyli brak warunku inwestycyjnego dla pierwszego dwuletniego okresu.

Ogłoszono także, że z Estońskiego CIT będzie można korzystać już od początku 2021 roku. Należy jednak wciąż pamiętać, że powyższe rozwiązanie jest jedynie projektem i w dalszym toku prac nad nim niektóre kryteria oraz warunki mogą ulec zmianie.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ ; https://www.gov.pl/web/finanse

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów