10.01.2021

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana jest to jedna z form prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania się w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej) oraz bez konieczności opłacania ZUS. Jest to drobna działalność, nazywana także „firmą na próbę”.

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, należy spełnić łącznie poniższe warunki:

-jest się osobą fizyczną,

-przychody z działalności w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto),

-nie wykonuje się działalności w ramach spółki cywilnej,

-nie prowadzi się działalności regulowanej (takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji),

-w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywało się działalności gospodarczej.

Posiadanie działalności nierejestrowanej rodzi także, mimo przywilejów, szereg obowiązków nakładanych na podatnika:

- prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,

-rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,

-przestrzegać praw konsumentów,

-wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego/kontrahenta.

Warto również zaznaczyć, że prowadząc działalność nierejestrowaną jest się przedsiębiorcą w świetle prawa cywilnego.

Przy działalności nierejestrowanej bardzo ważne jest, by nie przekroczyć miesięcznego limitu kwotowego. W żadnym z miesięcy kwota przychodu nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok. Przychodem są otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów bądź usług. Oznacza to, że przychód powstaje także w momencie sprzedania towaru lub wykonania usługi (i wystawienia rachunku), mimo, że klient jeszcze nie dokonał zapłaty.

Jeśli limit kwotowy zostanie przekroczony, działalność nierejestrowana zostaje uznana jako działalność gospodarcza. Od momentu przekroczenia limitu kwotowego, podatnik ma obowiązek zarejestrowania się w CEIDG w terminie 7 dni. Wiąże się to także z obowiązkiem zapłaty składek ZUS. Więcej o składka ZUS można przeczytać tutaj.

Jeśli podatnik oprócz działalności nierejestrowanej zatrudniony jest dodatkowo na umowie zlecenie to podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zatrudniający takiego podatnika pełni wtedy rolę płatnika składek ZUS i powinien takie składki odprowadzić.

Działalność nierejestrowana zapewnia także wiele istotnych korzyści dla podatnika:

-nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,

-nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności,

-nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek – podatek płaci się dopiero przy rozliczeniu rocznym,

-nie trzeba płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe (za wyjątkiem niektórych działalności, które wymagają rejestracji do VAT),

- co do zasady jest się zwolnionym z obowiązku wystawiania faktur. Należy ją jednak wystawić, jeżeli klient zażąda tego w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono mu towar lub usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

-nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży).

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów