16.01.2023

Deklaracja CIT-ST

Czym jest deklaracja CIT-ST?

Deklaracja CIT-ST sporządzana jest w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. CIT-ST dotyczy tylko tych podatników, którzy posiadają zakłady (oddziały) położone na innych niż siedziba, obszarach jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy należy złożyć deklaracje CIT-ST?

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji CIT-ST w terminie do dnia 31 marca każdego rokuwedług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W deklaracji uwzględnia się:

  • wykaz oddziałów (zakładów) podatnika,
  • liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na poszczególne oddziały (zakłady), w ramach wyodrębnienia odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których są umiejscowione – zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego.

Gdzie należy złożyć CIT-ST?

Deklarację CIT-ST składa się jako załącznik do rocznej deklaracji CIT-8. W związku z tym, deklaracja składana jest do organu właściwego ze względu na siedzibę podatnika.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów