16.01.2023

Deklaracja CIT-ST

Czym jest deklaracja CIT-ST?

Deklaracja CIT-ST sporządzana jest w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. CIT-ST dotyczy tylko tych podatników, którzy posiadają zakłady (oddziały) położone na innych niż siedziba, obszarach jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy należy złożyć deklaracje CIT-ST?

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji CIT-ST w terminie do dnia 31 marca każdego rokuwedług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W deklaracji uwzględnia się:

  • wykaz oddziałów (zakładów) podatnika,
  • liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na poszczególne oddziały (zakłady), w ramach wyodrębnienia odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których są umiejscowione – zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego.

Gdzie należy złożyć CIT-ST?

Deklarację CIT-ST składa się jako załącznik do rocznej deklaracji CIT-8. W związku z tym, deklaracja składana jest do organu właściwego ze względu na siedzibę podatnika.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów