14.05.2021

Czynny żal

Czynny żal to dokument informujący o niedopełnieniu obowiązków ciążących na podatniku. Po otrzymaniu dokumentu przez naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego może on odstąpić od ukarania sprawcy, który tych obowiązków nie dopełnił. Sprawca musi jednak:

-złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym to sprawca dobrowolnie informuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił,

-dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie, którego nie uregulował.

Czynny żal będzie jednak skuteczny jedynie w wypadku, gdy podatnik:

-przyzna się do niedopełnienia obowiązku podatkowego, zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt

-przyzna się do niedopełnienia obowiązku podatkowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia. Czynny żal można jednak złożyć po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Czynny żal można złożyć na trzy sposoby:

-listownie,

-osobiście podczas wizyty w urzędzie,

-przez Internet.

Z czynnego żalu podatnik może skorzystać można między innymi, jeśli:

-nie złożył zeznania podatkowego w terminie

-nierzetelnie wystawiał faktury

-nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT

-bezprawnie stosował obniżone stawki VA

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów