11.04.2022

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Podatek VAT to podatek, który przedsiębiorcy odbierają jako jeden z najbardziej skomplikowanych, jednak nie każdy przedsiębiorca musi pod niego podlegać. Podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polega na spełnieniu warunku dotyczącego wielkości obrotu firmy. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” Warto także nadmienić, że do limitu nie wliczają się przychody z:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać mogą także podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takim wypadku limit wartości sprzedaży w pierwszym roku rozpoczęcia działalności oblicza się proporcjonalnie co do liczby dni prowadzonej działalności w danym roku. Aby obliczyć limit kwotowy należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł * (liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku/365 dni)

Kwota otrzymana z powyższego równania oznacza limit, przy którym podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów