11.04.2022

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Podatek VAT to podatek, który przedsiębiorcy odbierają jako jeden z najbardziej skomplikowanych, jednak nie każdy przedsiębiorca musi pod niego podlegać. Podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT polega na spełnieniu warunku dotyczącego wielkości obrotu firmy. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” Warto także nadmienić, że do limitu nie wliczają się przychody z:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać mogą także podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takim wypadku limit wartości sprzedaży w pierwszym roku rozpoczęcia działalności oblicza się proporcjonalnie co do liczby dni prowadzonej działalności w danym roku. Aby obliczyć limit kwotowy należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł * (liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku/365 dni)

Kwota otrzymana z powyższego równania oznacza limit, przy którym podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów