28.03.2022

Zmiany w systemie podatkowym

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany podatkowe, które planuje wprowadzić. Zmiany te mają zostać skonsultowane z zainteresowanym środowiskiem, w tym między innymi przedstawiciele księgowych i doradców podatkowych.

Zmiany, jakie ogłoszono dotyczą:

  • Obniżenia stawki podatku PIT

Ministerstwo Finansów ogłosiło chęć obniżenia stawki PIT z 17% na 12% w progu podatkowym 120 tys. zł. Zmiana ta dotyczyć ma osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

  • Odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej

Zmiana ta skierowana jest do osób rozliczających się według ryczałtu, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu zapłaconą składkę zdrowotną do limitu – w przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł, ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Natomiast dla podatników na karcie podatkowej limit wynosi 19% zapłaconej składki (dotyczy pomniejszenia podatku). 

  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej, ulgi na zabytki oraz ulgi abolicyjnej
  • Nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rozwiązanie ma zapewnić możliwość upoważnienia nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę wynosząca 3600 zł. W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

  • Rozwiązanie dla samotnych rodzicówPrzywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.
  • Wprowadzenie preferencji dla rodzin i dzieci

Proponowane jest zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta obecnie wynosi 3089 zł i wzrosnąć ma do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Proponowane jest także, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców.

  • Dłuższy termin na JPK_PIT i JPK_CIT

Ministerstwo zdecydowało się na przesunięcie na 2025 rok wprowadzenia struktur JPK_PIT i JPK_CIT do Urzędów Skarbowych.

Zmiany te są proponowanymi zmianami, jakie Ministerstwo obecnie poddaje konsultacją społecznym. Ich ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów